Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Tertialrapport 1/2017
Sist oppdatert

Tertialrapport 1/2017

Årets første tertialrapport gir eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover. Rapporten blei behandla i etatsstyringsmøtet i Lillesand 19. juni.

Risikovurdering

Tildelingsbrevet for 2017 slår fast at mål- og resultatstyring er det overordna styringsprinsippet i statleg forvalting.
Det blir derfor utarbeidd ei eiga risikovurdering der vi rapporterer om risikostyring og intern kontroll av verksemda - og at denne fungerer på ein tilfredsstillande måte.