Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Tertialrapport 1/2016
Sist oppdatert

Tertialrapport 1/2016

Årets første tertialrapport gir deg eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover.

Rapporten blei behandla i etatsstyringsmøtet 16. juni. Den fortel mellom anna om arbeidet med tryggleik og beredskap. Elektronisk kommunikasjon er bærebjelken for svært mange av funksjonane i samfunnet. Finansiering av den heilt naudsynte ressursauken er ei utfordring.

Tertialrapporten gjer deg ei grei oversikt over mykje meir – det er berre å gå i gang å lese.

Risikovurdering

Tildelingsbrevet for 2016 slår fast at mål- og resultatstyring er det overordna styringsprinsippet i statleg forvalting.

Det blir derfor utarbeidd ei eiga risikovurdering der vi rapporterer om risikostyring og intern kontroll av verksemda - og at denne fungerer på ein tilfredsstillande måte.