Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Tertialrapport 1/2014
Sist oppdatert

Tertialrapport 1/2014

Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Post- og teletilsynet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.

Rapporten følger opp mål og krav som er satt i tildelingsbrevet for 2014. Du kan blant annet lese om vårt arbeid med sikkerhet og beredskap. Omfattende utfall i telefon- og datanett setter søkelys på hvor avhengig samfunnet er av at elektronisk kommunikasjon fungerer best og lengst mulig i unntakssituasjoner. Videre forteller vi hva vi gjør for å legge til rette for velfungerende post- og ekommarkeder, og hvordan vi bidrar til effektiv bruk av frekvensressurser, med mer.

Mål- og resultatstyring er det overordnede styringsprinsippet i statlig forvaltning. En risikovurdering av mål og krav i tildelingsbrevet følger som et eget vedlegg til tertialrapporten.