Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Stadig flere har tilgang, men ikke alle vil abonnere på superbredbånd
Sist oppdatert

Stadig flere har tilgang, men ikke alle vil abonnere på superbredbånd

Nesten 1,8 millioner husstander har tilgang til høyhastighets bredbånd, mens 67 prosent abonnerer på en slik tjeneste. Antallet fibertilganger øker sterkt, men 40 prosent av de som har tilbud, har ikke inngått abonnementsavtale.

Dette viser rapporten «Bredbånd i Norge», som Post- og teletilsynet (PT) legger frem i dag. Rapporten er basert på data hentet fra årlige dekningsrapporter som konsulentselskapet Nexia har utarbeidet på oppdrag fra Regjeringen, tall PT har samlet inn fra tilbyderne av bredbåndsabonnement i Norge, og abonnenters egne målinger av hastighet via fartsmåleren www.nettfart.no.

Rapporten analyserer utviklingen i bredbåndsmarkedene de siste årene og frem til utgangen av første halvår 2014. Den viser at det er stor økning i antall bredbåndsabonnement med hastighet på 30 Mbit/s eller mer.

456.000 private brukere har bredbåndsabonnenter med en markedsført hastighet på 30 Mbit/s eller mer nedstrøms. Dette utgjør 25 prosent av alle private bredbåndsabonnement, og er en økning på seks prosentpoeng fra nyttår 2014. 48 prosent av de som abonnerer på fiberbredbånd har en markedsført nedstrøms hastighet på 30 Mbit/s eller mer, mens tilsvarende andel for bredbånd basert på kabel-TV-nett er 31 prosent.

Kundenes målinger

PT har analysert hastighetsmålinger som bredbåndskunder har utført i portalen www.nettfart.no. Målingene startet i september 2011. I siste del av 2011 var gjennomsnittlig målt hastighet i overkant av 12 Mbit/s nedstrøms. I 2014 er målingene i gjennomsnitt over 18 Mbit/s, når vi ser bredbånd basert på xDSL, kabel-TV-nett og fiber under ett.

Særlig øker målte nedstrømshastigheter i mobilnett. I siste del av 2011 lå disse i gjennomsnitt litt over 6 Mbit/s nedstrøms. I 2014 er tilsvarende gjennomsnitt om lag 12 Mbit/s.     

PT har analysert målte hastigheter opp mot den markedsførte hastigheten som er knyttet til det enkelte bredbåndsprodukt. 13 prosent av målingene av xDSL-abonnement gir minst 100 prosent av markedsført hastighet. Tilsvarende tall for fiber og kabel-TV-nett er henholdsvis 26 prosent og 29 prosent.  

PT har i rapporten også beregnet mobildekningen for 3G og 4G, fordelt pr. fylke ved utgangen av juni 2014. Beregningen omfatter tilgang til mobildata utendørs, men ikke taledekning.  Befolkningsdekningen for 3G er 99 prosent og for 4G er den 83 prosent, når vi ser hele landet under ett. Arealdekningen er 66 prosent for 3G og 23 prosent for 4G. Det er store variasjoner fylkene imellom.

Det foregår nå en betydelig utbygging av 4G. Det betyr at dekningsprosentene for 4G per dagens dato (30. oktober 2014) er høyere enn på måletidspunktet ved utgangen av juni 2014.