Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter DSB-tilsyn av Nkoms sikkerhets- og beredskapsarbeid
Sist oppdatert

DSB-tilsyn av Nkoms sikkerhets- og beredskapsarbeid

Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har gjennomført tilsyn med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utfører en rekke oppgaver innenfor samfunnssikkerhet og beredskap. Dette omfatter både rådgivning og tilsyn med enkeltselskaper, overfor bransjen for elektronisk kommunikasjon som helhet, og felles arbeid med andre myndigheter.

Norske abonnenter er verdensledende i bruken av Internett, og Norge ligger langt fremme i digitalisering. Dermed stilles det også stadig større forventninger til ekomnettenes kapasitet, kvalitet og sikkerhet.

DSB gjennomførte sitt tilsyn i vinter, og er i rapporten positive til Nkoms arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. DSB utrykker at arbeidet tar opp i seg den økte betydningen av elektronisk kommunikasjon i samfunnet.

DSB anbefaler Nkom noen forbedringer:

  • avklare roller og bygge kompetanse knyttet til cybersikkerhet
  • gjennomføre systematiske og jevnlige risiko- og sårbarhetsanalyser av ekomnett- og tjenester
  • gjennomgå og revidere planverk
  • styrke krisehåndteringsevnen
  • følge opp læringspunkter etter øvelser bedre

- Det er nyttig at DSB vurderer vårt arbeid med sikkerhet og beredskap, og gir oss tilbakemeldinger på de områdene vi kan bli enda bedre. Nkom tar tilbakemeldingene fra DSBs tilsyn seriøst og har allerede påbegynt arbeidet med å forbedre arbeidet på de områdene som er påpekt i tilsynsrapporten, sier Nkoms direktør Torstein Olsen.

- Flere av områdene som DSB har påpekt er identifisert i egne ROS-analyser. Regjeringen har styrket Nkoms arbeid med sikkerhet og beredskap med 5,6 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett i 2015. Dette skal blant annet bidra til kompetansebygging og rolleavklaring innen cybersikkerhet, sier Olsen.

Les rapporten her (tilsynet med Nkom er del av en større rapport om tilsyn av Samferdselsdepartementet)