Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter Årsrapporten for 2014
Sist oppdatert

Årsrapporten for 2014

Post- og teletilsynets siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2014.

Året var preget både av flere store unntakshendelser innen elektronisk kommunikasjon, markedsanalyser på vent grunnet oppkjøp i mobilmarkedet, ny bredbåndsstøtteordning, prosjekt om 700 MHz-båndet, arbeid med ny postlov og en rekke andre aktiviteter.

1. januar 2015 skiftet PT navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), og den leverte årsrapporten er derfor den siste med det gamle navnet.

Nkom arbeider i perioden 2012-2016 særlig etter tre strategiske mål. 

Nkom skal:

  • være oppdatert på utvikling og utfordring i næringene
  • legge til rette for aktørene
  • være beste kilde innenfor våre ansvarsområder

Sammen med tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet, danner disse målene grunnlaget for arbeidet i myndigheten.

For 2014 var disse hovedtemaene definert i tildelingsbrevet:

  • Robuste, sikre og pålitelige ekomnett- og tjenester
  • Effektiv regulering og velfungerende markeder
  • Frekvenser, nummerserier, domenenavn og IP-adresser
  • Informasjon til samfunnet om utviklingen i markedene
  • Norske interesser
  • Utvalgte volumtall
  • Ressursbruk og måloppnåelse

Under disse overskriftene er det en rekke delmål. Arbeid innenfor hvert enkelt av disse er omtalt i årsrapporten.