Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Rapporter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2017.
Statistikk
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-bygget 2016
Tertialrapporten gir deg oversikt over hva Nasjonal kommunikasjonsmyndighet arbeider med for tiden og hva vi planlegger fremover.
Nkom-visittkort
Årets første tertialrapport gir eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover. Rapporten blei behandla i etatsstyringsmøtet i Lillesand 19. juni.
Nkom-visittkort
EkomROS 2017 er Nkoms risikovurdering av ekomsektoren for 2017. Rapporten trekker mellom anna fram utviklingstrekka i sektoren som i åra framover vil utfordre den nasjonale kontrollen med kritisk tenesteproduksjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2016.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) anbefaler at eigarar av norske mobilnett og landsdekkande transportnett blir pålagt å ha evne til å drifte netta sine autonomt i Norge. Kravet vil gjelde for situasjonar der det er særlig viktig å sikre nasjonal styringsevne og kommunikasjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har overlevert ei ROS-analyse av viktige elementer i norske ekomnett og -tenester til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nkom vurderer at det er høgst risiko knytt til utilsikta logiske feil i nett, og til tilsikta handlingar der etterretning, utpressing og sosial manipulasjon nyttast som verktøy.
Nkom-visittkort
Årets første tertialrapport gir deg eit nyttig overblikk over kva Nkom held på med for tida, og kva vi planlegg framover.
Årsrapport 2015
Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkom) årsrapport for 2015 omtaler sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2015.