BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200911T065053Z DESCRIPTION:Arrangement: Nasjonal sikkerhetsdag 2020\nArrangør: Nasjonal k ommunikasjonsmyndighet (Nkom)\nTidspunkt: torsdag 8. oktober kl. 09:00-12: 00\nSted: Digitalt arrangement < https://www.nkom.no/aktuelt/programmet-e r-klart-for-nasjonal-sikkerhetsdag-8.oktober> - klikk på lenken for å d elta på arrangementet\n \n09.00 - 09.10 Åpningsinnlegg\n ved sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg\, Nkom\n \n09.10 - 09.2 5 EkomROS - den digitale grunnmuren satt på prøve\nved fagsjef Alexan der Iversen\, Nkom\n \n09.25 - 09.40 Hvem styrer trafikken på Internet t?\n ved seksjonssjef Frank Stien\, Nkom EkomCERT\n \n09.40 - 09.45 Pause \n \n09.45 – 10.10 Sikkerhet for sikkerhetens skyld? \nved seniorrådgiver Hans Marius Tessem\, Norsk sent er for informsjonssikring (NorSIS)\n \n10.10 – 10.40 Sikkerhet i en ny hverdag\nved fagdirektør Roar Thon\, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)\ n \n10.40 - 10.50 Pause\n \n10.50 - 11.20 Avslørt av mobilen\nved j ournalist Martin Gundersen\, NRKbeta\n \n11.20 - 11.50 Hvordan påvirke r stormaktsrivalisering og USAs presidentvalg Norge?\n ved førsteamanuensis Anders Romarheim\, Institutt for forsvarsstudier (IFS)\n \n11.50 - 12.00 Oppsummering og avslutning\n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20201008T120000 DTSTAMP:20200911T065053Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20201008T090000 LAST-MODIFIED:20200911T065053Z LOCATION:Digitalt arrangement PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Nasjonal sikkerhetsdag 2020 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000309C21301888D601000000000000000 010000000489AC175B16A564AAC9B9310377333FE X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Arrangement: Nasjonal sikkerhetsdag 2020< o:p>

Arrangør: Nasjonal kommunikasjonsmynd ighet (Nkom)

Tidspunkt: torsdag 8. oktober kl. 09:00-12:00

Sted:  Digitalt arrangemen t <\; https://www.nkom.no/aktuelt/programmet-er-kla rt-for-nasjonal-sikkerhetsdag-8.oktober>\;  - klikk på lenken for å delta på arrangementet

 \;

09.00 - 09.10    Åpningsinnlegg
                        
ved sikkerhetsdirektør Elise Lindeberg\, Nkom

 \;

0 9.10 - 09.25    EkomROS - den digitale grunnmuren satt på prøve

ved fagsjef Alexander Iv ersen\, Nkom

 \;

09.25 - 09.40    Hvem styrer trafikken på Internett?< o:p>

                        ved seksjonssjef Fra nk Stien\, Nkom EkomCERT

           

09.40 - 09.45     Pause

 \;

09.45 –\; 10.10    Sikkerhet for sikkerhetens skyld ?

ved seniorrådgiver Hans Marius Tessem \, Norsk senter for informsjonssikring (NorSIS)

 \;

10 .10 –\; 10.40   Sikkerhet i en ny hverdag

ved fagdirektør Roar Thon\, Nasjonal sik kerhetsmyndighet (NSM)

 \;

10.40 - 10.50    Pause

 \;

10.50 - 11.20    Avslørt av mobilen

ved journalist Marti n Gundersen\, NRKbeta

 \;

11.20 - 11.50    Hvordan påvirker < span class=SpellE>stormaktsrivalisering og USAs presidentvalg Norge ?

                         ve d førsteamanuensis Anders Romarheim\, Institutt for forsvarsstudier (IFS)

 \;

11.50 - 12.00    Oppsummering og avslutning

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR