BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:W. Europe Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0100 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T020000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0100 TZOFFSETTO:+0200 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20200914T124027Z DESCRIPTION:Arrangement: Frekvensforum 2020\nArrangør: Nasjonal kommunikas jonsmyndighet (Nkom)\nTidspunkt: onsdag 16. september kl. 09:00-13:00\nSta d: Nettbasert arrangement - klikk på lenken for å delta på arrangementet\n \n09.00-09 .15 Opningsinnlegg \n fungerande dire ktør\, John-Eivind Velure\, Nkom \n \n \n09.15-09.30 5G-tildelingar \n seniorrådgjevar Vibeke Skofsrud\, Nkom\ n \n09.30-09.45 Nytt om spektrum \n f ungerande avdelingsdirektør Espen Slette\, Nkom \n \n09. 45-10.00 Pause \n \n10.00-11.10 5G og mobilutbygging \n Head of RAN Architecture and System Jon Hareid e\, Telenor\n Radio Quality & Solution Manag er Heiki Neskvern\, Telia \n Head of Radio G eir Andresen\, ICE\n11.10-11.30 Eigne frekvensar til private mobiln ett? \n seniorforskar Stig Petersen\, SINTEF \n \n11.30-11.45 Pause\n11.45-12.05 L uftborne plattformar for miljøovervaking\n seniorforskar Rune Schlanbusch\, NORCE\n \n12.05-12.20 Ein bærekra ftig ekombransje – korleis kan vi bidra?\n rådgjevar Nicolay Eckhoff\, Nkom\n \n \n12 .20-12.40 TV i mobilnetta \n prosjektl eiar Gunnar Garfors\, NRK \n \n12.40-13.00 Bruk av dronar til tilsyn \n senioringeniør Anders Skjøstad Eriksen \, Nkom \n \n DTEND;TZID="W. Europe Standard Time":20200916T130000 DTSTAMP:20200914T124028Z DTSTART;TZID="W. Europe Standard Time":20200916T090000 LAST-MODIFIED:20200914T124027Z LOCATION:Nettbasert arrangement PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=no:Frekvensforum 2020 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0665ED2A48AD601000000000000000 010000000EAF03F053E9CE049958F79DDF2113959 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n

Arrangement: Frekvensforum 2020

Arra ngø\;r: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

Tidspunkt: onsdag 16. september kl. 09:00-13:00

Stad: Nettbasert arran gement <\;https://www.nkom.no/arrangementer/digitalt-frekvensforum>\; \; - klikk på\; lenken for &ar ing\; delta på\; arrangementet

 \;

09.00-09.15 \; \; \;  \; \; \; \; Opningsinnlegg

 \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \;fungerande direktø\;r\, John-Eivind Velure\, Nkom

 \;

< span style='mso-spacerun:yes'> \;

09.15-09.30 \; \; \;&nbs p\; \; \; 5G-tildelingar

 \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \;seniorrå\;dgje var Vibeke Skofsrud\, Nkom

 \;

09.30-09.45 \; \;  \; \; \; \; \; Nytt om spektrum

 \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \;fungerande avdelingsdirektø\;r Espen Slette\, Nkom \; < /p>

 \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \;

09. 45-10.00 \; \; \; \;  \; \; \;Pause

 \; \;

10.00-11.10 \; \; \; \; \; \; 5G og mobilu tbygging \; \;

 \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&n bsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \;Head of RAN Architecture and System Jon Hareide\, Telenor

 \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; Radio Quality &\; Solution Manager Heiki Neskvern\, Telia

 \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \ ; \; \; \;Head of Radio Geir Andresen\, ICE

11.10-11.30 \; \;&nb sp\; \; \; \; \; Eigne frekvensa r til private mobilnett?

 \; \; \; \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \;seniorforskar Stig P etersen\, SINTEF \; \; \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; < /o:p>

 \;

11.30-11.45 \; \; \; \; \; \; \; Pause

11.4 5-12.05 \; \; \; \; \;& nbsp\; Luftborne platt formar for miljø\;overvaking

 \; \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; seniorforskar Rune Schlanbusch\, NORCE

 \;

12.05-12.20 \; \; \; \; \; \; \; Ein bæ\;rekraftig e kombransje –\; korleis kan vi bidra?

 \ ; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; rå\;dgjevar Nicolay Eckhoff\, Nkom

 \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nb sp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \;

 \;

12.20-12.40 \; \; \; \; \; \; TV i mobilnett a

&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \; \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;prosjektleiar Gunnar Garfors\, NRK

 \;

12.40-13.00 \; \; \; \; \; \; Bruk av dronar til tilsyn

 \; \; \; \;  \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;&nbs p\; \; \; \; \; \; \; \; \; \; \;& nbsp\; \; \; \; \; \;senioringeniø\;r And ers Skjø\;stad Eriksen\, Nkom \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR