Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2018 gjennomført tilsyn med Svalbardfiberen og Space Norway AS. Space Norway har fått frist til 18. februar 2019 med å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvik.
Nkom-visittkort
European Regulators Group for Postal Services (ERGP) har nå publisert rapporten «Developments in the postal sector and implications for regulation» for offentlig høring. Rapporten oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene som har konsekvenser for postmarkedet, og hvilke regulatoriske konsekvenser utviklingen har og vil ha i tiden fremover.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet tidligere i høst at Chili Mobil ville bli pålagt å endre deler av abonnementsvilkårene for «Fri data» fordi de bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom har vurdert selskapets kommentarer til det varslede vedtaket og pålegger Chili Mobil å endre bestemmelsen om «Særlige vilkår for Chili Fri Data».
Logo - bygg
Nkom har fattet vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.
Nkom-visittkort
En rapport fra BEREC, som er Kommisjonens rådgivende organ for elektronisk kommunikasjon, konkluderer med at den felleseuropeiske reguleringen av nettnøytralitet generelt sett fungerer godt. Retningslinjene kan imidlertid presiseres på enkelte punkter. Norges representant i BEREC er Nkom.
WIFI4EU
Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet til innbyggere og besøkende i sentrale deler av kommunene som parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.
frekvenskompass
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer oppdatert utgave av frekvenskompasset, et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G. Frekvenskompasset er et viktig grunnlag for tildelingen av frekvenser til 5G.