Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Telenor må fra 1. februar 2018 redusere grossistprisene for operatører som vil leie tilgang til selskapets mobilnett. Dette følger av vedtak fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).
Bildet av Tryvannstårnet.
CEPT studerer muligheter for bruk av trådløse nettverk i frekvensbåndet 5925-6425 MHz, og fristen for å gjennomføre studiene er satt til sommeren 2020. Nkom vurderer nå hvilke konsekvenser dette eventuelt skal få for den planlagte tildelingen av frekvensbåndet i Norge.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger i dag frem ny strategi for frekvensforvaltningen. Frekvensstrategien skal bidra til oppfyllelse av ekompolitiske mål og Nkoms overordnede mål. Frist for innspill er 31. januar 2018.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Telias nulltakseringstilbud Music Freedom opp mot de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet. Nkom har flere kritiske kommentarer til tilbudet, men konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet. Nkom vil også følge utviklingen av nulltaksering i det norske markedet nøye i tiden fremover.
Kurve
Fredag 8. desember besluttet regjeringen at alle de ledige ressursene i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Dette er i tråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) anbefaling til Samferdselsdepartementet, og med den felles anbefalingen fra DSB og Nkom om at neste generasjon nødnett kan realiseres i mobilnettene. Nkom fortsetter nå arbeidet med å forberede tildelingen av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet.
Finn tilbyderen
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) lanserer «Finn tilbyderen». Denne tjenesten er tilgjengelig via Nkoms hjemmeside og gir mulighet til å finne ut hvilket selskap som drifter hvilke telefonnummer. Tjenesten fungerer for hvilket som helst telefonnummer i den norske nummerplanen.