Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Ny forskrift om sektoravgifter og gebyrer til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) var på høring fra juli til september i 2016. Den nye forskriften vil tre i kraft etter at Stortinget har fastsatt endringer i ekomloven, jf. Prop. 157 LS (2015-2016). Det er ventet at dette skjer i løpet av februar 2017.
Nettverkskabel
Nkom har beregnet arealdekningen for 4G til om lag 87 prosent per utgangen av første halvår 2016. På samme tidspunkt i 2015 var arealdekningen mindre enn 50 prosent. Samtidig har nå nesten hele befolkningen dekning for 4G på sin bostedsadresse. Det er en økning på mer enn 4 prosentpoeng sammenlignet med samme tidspunkt i 2015.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Såkalt winback ved nummerportering, det vil si å forsøke å vinne tilbake en kunde som har bedt om flytting av telefonnummeret sitt til en annen tilbyder (portering), er ikke lenger tillatt. Nkom ønsker endringen velkommen.
Kurve
Medietilsynet (MT) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (heretter kalt frekvenskanal 8C) i en avgrenset periode fram til 31. desember 2017 i Oslo. For å gi alle interesserte mulighet til å søke, ber vi om at søknad om anleggskonsesjon sendes MT og søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom. Søknadene må være mottatt innen 20. desember 2016 kl. 12.00.
Nkom-bygget 2016
På oppdrag av regjeringen har Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurdert det norske markedet for mørk fiber, og hva som kan lette etableringen av grønne datasentre i Norge. Nkom foreslår blant annet å koble sammen lokale og regionale fibernett i Norge for å etablere flere langdistanse fibertraséer, og å utnytte de eksisterende fiberforbindelsene mellom Norge og utlandet bedre.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer operatører i det norske markedet, som ønsker å levere post til lukkete postkasseanlegg, om å gi innspill til forslag til en ordning som skal gjelde fra 2017. Nkom varsler samtidig vedtak om en finansieringsordning for systemet. Fristen for innspill er 21. desember 2016.
GARI
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arbeider for at det legges til rette for at alle brukere, uansett behov eller funksjonsevne, gis tilgang til gode kommunikasjonstjenester og moderne utstyr. Etter initiativ fra Nkom er derfor informasjonstjenesten GARI nå tilgjengelig i norsk versjon. Tjenesten kan være et hjelpemiddel for å velge riktig produkt etter en rekke kriterier.