Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Frode Sørensen
2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid, skriver seniorrådgiver Frode Sørensen (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) i denne oppsummeringen.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad om å drive lokalradio i konsesjonsområdet som omfatter kommunene Marker, Rakkestad, Eidsberg, Rømskog, Trøgstad for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernett 01-05.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 01-05 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Nettverkskabel
I dag, mandag 30. november, leverer Lysneutvalget sine anbefalinger til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Det regjeringsoppnevnte utvalget er bedt om å kartlegge samfunnets digitale sårbarheter, og skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere sårbarheten. Følg utvalgets presentasjon direkte på nett kl. 9.30.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 18. september til 9. november 2015 offentleg høyring av forslag til endringar i fribruksforskrifta. Nkom har vurdert høyringssvara og har på bakgrunn av desse gjort enkelte justeringar i forslaget til forskrift. Endringane trer i kraft straks.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter onsdag 25. november 2015 auksjonen av tre ledige blokker i 1800 MHz-båndet. Det er flere mulige resultater: en aktør kan få tilslaget på alle blokkene, eller de kan bli delt mellom flere.
Nkom-visittkort
En stor europeisk markedskontroll av droner viser at nesten alle testete modeller har tekniske mangler, er feilmerket eller har mangler i dokumentasjon. Nkom ber importørene være nøye med hvilke droner de tar inn til landet.