Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Når det er straumbrot, kan det etter kvart også bli vanskelig å bruke mobiltelefonen. Her er nokre enkle råd:
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Fra 1.1.2015 gjøres det endringer i §§ 3 og 15 i forskrift om gebyr til Post- og teletilsynet (PT) – fra 1.1.2015 hetende Nasjonal kommunikasjonsmyndighet. Som følge av økt bevilgning og mindre bruk av reguleringsfondet går enkelte av gebyrene noe opp i 2015.
Bildet av Tryvannstårnet.
Frekvensbandet 1452-1492 MHz skal brukast til mobilt breiband og vil bidra til auka kapasitet for nedlasting. Frekvensane er ledige. Med bakgrunn i pågåande internasjonale prosessar meiner PT at det er riktig å vente med tildelinga til etter radiokonferansen (WRC-15) i november 2015. WRC-15 vil venteleg fastsetje prosedyrar for koordinering med naboland og avgjere bruken av dei tilgrensande frekvensbanda.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) varsler opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2). Samtidig varsler PT reduserte pristak for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 3).
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet (PT) registrer med glede at nettnøytralitet er tema i samfunnsdebatten igjen, men vi ser at det er behov for å svare på en del spørsmål som reises på ny. I denne artikkelen redegjør vi for PTs syn som ikke alltid fremstilles i debatten slik det faktisk er. PTs syn er allerede beskrevet i vår tidligere kommunikasjon om nettnøytralitet, men vi gjentar gjerne noen hovedpunkter som synes som de ikke er oppfattet ennå.
Mobil i hånd
Post- og teletilsynet (PT) åpner for at 8-sifrede mobilnummer kan tildeles og brukes for såkalte mVoIP-tjenester. Blant betingelsene er at disse må være fullverdige mobiltelefontjenester.
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet (PT) har som regulatorisk målsetning å opprettholde nettnøytralitet i Norge. Verdien av Internett, blant annet som plattform for økonomisk, sosial, kulturell og demokratisk utvikling, er viktig å ivareta. PT mener en pan-europeisk nettnøytralitetsregulering vil sikre disse verdiene bedre enn et fragmentert marked hvor ulike land har ulik regulering av det åpne Internett.