Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Tryvann, stående
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende Lokalradioblokka. Nytt tidspunkt for auksjonsstart er 15. mars 2016. Frist for registrering som deltaker i auksjonen er 26. februar 2016 kl. 12.00.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet skal tildele frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den såkalte Lokalradioblokka. Registrering til auksjonen skulle etter den tidligere publiserte planen starte 8. februar 2016. Registreringsperioden forskyves nå i påvente av videre avklaringer av utlysningsgrunnlaget for auksjonen.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad om å drive lokalradio i konsesjonsområdet som omfatter kommunene Marker, Rakkestad, Eidsberg, Rømskog, Trøgstad for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernett 01-05.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 01-05 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet har med bakgrunn i Lokalradiomeldinga (Meld. St. 24 (2014-2015)) startet forberedelsene med tildelingen av frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i den landsdekkende frekvensblokka for digital lokalradio, den såkalte Lokalradioblokka.
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Post- og teletilsynet gjennomførte auksjon av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser for prøvedrift i Lokalradioblokka 7. mars. 7 av de 8 områdene som ble auksjonert ut er nå tildelt. Digitalradio Norge har fått tildelt region 1, 2, 8 og 19, SBS Radio Norge AS har fått region 3 og A-Media AS region 16. Tillatelsene har varighet fram til 31. desember 2016. Det var ingen interessenter i region 13, Aust-Agder og region 26, Sør-Trøndelag under auksjonen.