Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynets siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2014. Året var preget både av flere store unntakshendelser innen elektronisk kommunikasjon, markedsanalyser på vent grunnet oppkjøp i mobilmarkedet, ny bredbåndsstøtteordning, prosjekt om 700 MHz-båndet, arbeid med ny postlov og en rekke andre aktiviteter.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2013 til Samferdselsdepartementet. Rapporten oppsummerer hva PT har jobbet med gjennom året.
Forsiden til årsrapporten 2012.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2012 til Samferdselsdepartementet. Rapporten er skriven etter mal frå tildelingsbrevet for 2012, som Samferdselsdepartementet har utarbeidd. Tildelingsbrevet gjev eit oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet gjennom året.
Aarsrapport 2011
Post- og teletilsynets (PT) årsrapport er sendt over til Samferdselsdepartementet. Kvart år mottek PT eit tildelingsbrev, som gir oversyn over kva PT skal prioritere i tilsynsarbeidet. PT rapporterer for dei sju måla som tildelingsbrevet set for tilsynet.