Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
I Norge kan man stort sett bruke internett uten begrensninger fra selskapene som selger abonnement. Men informasjonen til brukerne kan fortsatt bli bedre. Dette viser Nkoms årsrapport om nettnøytralitet.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Telias nulltakseringstilbud Music Freedom opp mot de felleseuropeiske reglene for nettnøytralitet. Nkom har flere kritiske kommentarer til tilbudet, men konkluderer med at det ikke er grunnlag for å gi pålegg på dette tidspunktet. Nkom vil også følge utviklingen av nulltaksering i det norske markedet nøye i tiden fremover.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
I vår ble nettnøytralitet lovfestet i Norge, men dette er bare fortsettelsen på en utvikling som har pågått over flere år. Sikring av nettnøytralitet er viktig for ivaretakelsen av Internett som vår stadig mer dominerende kommunikasjonskanal. Nkom publiserer i dag første utgave av årsrapport for nettnøytralitet i Norge.
Nettverkskabel
Nkom inviterer til Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2017 på Felix Konferansesenter i Oslo fredag 9. juni kl. 10:00 – 13:00. I år arrangeres NN-forumet i forbindelse innføringen av felleseuropeiske regler for nettnøytralitet i Norge.
Frode Sørensen
Europeisk nettnøytralitet står ved inngangen til en ny tidsepoke. Basert på forordningen fra 2015, og de tilhørende felleseuropeiske retningslinjene for nettnøytralitet fra 2016, er fundamentet for opprettholdelse av et åpent Internett i Europa etablert. Regulatorisk oppfølgning av nettnøytralitet på nasjonalt nivå, slik som forordningen beskriver, skal sørge for et nøytralt Internett for europeiske borgere og bedrifter.
Nettverkskabel
I dag, 30. august 2016, publiserer BEREC europeiske retningslinjer for de nasjonale regulatørenes håndheving av de nye nettnøytralitetsreglene. Forordningen om Ett Europeisk Ekommarked (Telecoms Single Market) har gitt BEREC mandat til å utvikle retningslinjene, som gir føringer for hvordan de nasjonale regulatørene kan anvende reglene ved behandling av konkrete saker.
NN-agenda
Programmet for Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2016 klart, med fyldig dekning av forslaget til felleseuropeiske NN-retningslinjer. Nkom inviterer til NN-forumet på Felix Konferansesenter i Oslo mandag 13. juni kl. 10:00 – 13:00. Siste frist for påmelding er torsdag 9. juni.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
I dag, 6. juni 2016, lanseres forslag til felles europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. BEREC inviterer aktørene i bransjen til å kommentere forslaget, og vil vurdere dem i sommer. . De endelige retningslinjene blir publisert 30. august, og vil ha vesentlig betydning for hvordan nettnøytraliteten ivaretas i tiden fremover. Dette gjelder også for norske brukere av internett.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Nkom inviterer til Nasjonalt nettnøytralitetsforum 2016 på Felix Konferansesenter i Oslo mandag 13. juni kl. 10:00 – 13:00. I år arrangeres NN-forumet i forbindelse med den kommende publiseringen av forslag til europeiske retningslinjer for nettnøytralitet.
Frode Sørensen
2015 representerer et gjennombrudd for utviklingen av nettnøytralitet i Europa. Ved utgangen av november ble felleseuropeiske nettnøytralitetsregler publisert etter et omfattende lovarbeid, skriver seniorrådgiver Frode Sørensen (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) i denne oppsummeringen.