Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fastsatt overordnet regulering for tildeling av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Tildelingen vil foregå ved en pengeauksjon som er planlagt høsten 2018.
Kurve
Fredag 8. desember besluttet regjeringen at alle de ledige ressursene i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Dette er i tråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) anbefaling til Samferdselsdepartementet, og med den felles anbefalingen fra DSB og Nkom om at neste generasjon nødnett kan realiseres i mobilnettene. Nkom fortsetter nå arbeidet med å forberede tildelingen av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) førebur tildeling av frekvensressursar i fleire frekvensband som vanlegvis blir nytta til faste tenester som radiolinjer. Etterspurnaden frå bransjen overstig mengda tilgjengelege ressursar og frekvensane skal difor tildelast ved auksjon.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anbefaler at 700 MHz-båndet blir tildelt slik at alle ressursene (2 x 30 MHz) kan brukes i de kommersielle mobilnettene. Nød- og beredskapssektorens behov for mobile bredbåndstjenester bør ivaretas i disse offentlige, kommersielle mobilnettene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer endelige auksjonsregler for 900 MHz-auksjonen. Samtidig åpner Nkom for registrering til auksjonen. Frist for registrering er torsdag 20. april 2017 kl. 12:00. Startdatoen for auksjonen er planlagt til tirsdag 23. mai 2017.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) forbereder auksjonen i 900 MHz-båndet. Tentativ tidsplan er at auksjonen starter 23. mai 2017.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter opp igjen forberedelsene til auksjonen i 900 MHz-båndet. Auksjonen var planlagt å starte 1. juni 2016, men tidsplanen ble forskjøvet i påvente av at Nkom ville foreta ytterligere vurderinger av innspill om konkurransesituasjonen. Etter den nye tentative tidsplanen vil auksjonen bli avholdt første halvår 2017.