Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer operatører i det norske markedet, som ønsker å levere post til lukkete postkasseanlegg, om å gi innspill til forslag til en ordning som skal gjelde fra 2017. Nkom varsler samtidig vedtak om en finansieringsordning for systemet. Fristen for innspill er 21. desember 2016.
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet (PT) skal analysere postmarkedet og kartlegge konkurransesituasjonen i markedet i forkant av ny postlov og påfølgende liberalisering av markedet.
Skalert versjon av Norges Lover
Samferdselsdepartementet har sendt utkast til ny postlov og postforskrift på høring. Fristen for innspill er 26. januar 2015.