Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender på høring forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Høringsfristen er 01.01.2020. I forskriften er det satt krav til at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til posisjonering gjennom Galileo-systemet, og at disse dataene er tilgjengelige for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) legger frem forslag til auksjonsregler for tildelingen av en rekke frekvensbånd som benyttes til radiolinje for offentlig høring. Frist for høringsinnspill er 31. august 2018.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele frekvensressurser i frekvensbåndet 2300 - 2400 MHz hvor eksisterende tillatelser utløper 31. desember 2019. I den forbindelse ønsker Nkom innspill til anvendelse av båndet. Høringsfristen er 19. november 2017.
Nkom-visittkort
Nkom har utarbeidet retningslinjer for konfliktløsning i tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar en klage i tvist om rettigheter og plikter som har utspring i ekomloven, og til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet i klagebehandlingen er også et viktig formål med retningslinjene.
Kurve på glassvegg
Oslo Economics har på oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av frekvensavgifter. Analysen vurderer om dagens avgiftsmodell fører til effektiv bruk av frekvensene, og vurderer og anbefaler alternative modeller. Nkom ønsker bransjens innspill til rapporten.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Medietilsynet sender auksjonsreglene for auksjonen av Lokalradioblokka på offentlig høring. Fristen for innspill er 23. november 2015.