Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nettverkskabel
59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180 000 flere husstander på ett år. Når vi legger sammen alle teknologiene, er det bredbåndsdekning til de aller fleste av landets husstander. Dette viser Nkoms store dekningsundersøkelse 2018.
Nettverkskabel
78 prosent av norske husstander har nå tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Valgmulighetene mellom ulike bredbåndsteknologier øker, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) registrerer at flere kan få høyhastighets bredbånd både via fibernett, kabel-TV-nett og kobberlinje (VDSL).
Statistikk
Den samlede omsetningen for elektroniske kommunikasjonstjenester økte med 363 millioner kroner i 1. halvår 2015 sammenlignet med samme tidsrom året før. Det er mobiltjenester og fast bredbånd som trekker omsetningen oppover, mens nedgangen for fasttelefoni ikke er like stor som tidligere.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynets siste årsrapport er levert til Samferdselsdepartementet. I rapporten omtales sentrale vedtak og et utvalg av de viktigste prosessene og resultatene for 2014. Året var preget både av flere store unntakshendelser innen elektronisk kommunikasjon, markedsanalyser på vent grunnet oppkjøp i mobilmarkedet, ny bredbåndsstøtteordning, prosjekt om 700 MHz-båndet, arbeid med ny postlov og en rekke andre aktiviteter.
Statistikk
Teletilsynene i de nordiske landene (PT i Norge) har sammen utarbeidet en rapport med markedsdata for elektronisk kommunikasjon. Rapporten viser utviklingstrekk for de enkelte land frem til 2013 for blant annet fasttelefoni, mobiltelefoni og bredbånd. Rapporten omfatter også markedsdata fra Estland, Latvia og Litauen.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Kvalitet, kapasitet, robusthet og sikkerhet blir stadig viktigere når elektronisk kommunikasjon er blitt en grunnleggende del av både den profesjonelle og private hverdagen. Dette utfordrer også Post- og teletilsynets rolle som ressursforvalter, fagmyndighet og tilsyn. En ny rapport ser nærmere på noen av utfordringene.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Post- og teletilsynet har levert årsrapporten 2013 til Samferdselsdepartementet. Rapporten oppsummerer hva PT har jobbet med gjennom året.
Kurve
No ligg PT sin tertialrapport for månadene mai til august 2013 føre. Tertialrapporten er skriven med utgangspunkt i tildelingsbrevet 2013 frå Samferdselsdepartementet. Post- og teletilsynet (PT) har i andre tertial 2013 blant anna arbeidd med å førebu vedtak på fleire område som er viktige for elektroniske kommunikasjonstenester i Noreg.