Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad i konsesjonsområdet som omfatter Masfjorden, Osterøy, Lindås, Modalen, Meland, Austreim, Radøy og Fedje kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernettet i lokalradio-området 12-06.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 12-06.0 står i dag uten et lokalradiotilbud.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknader om spektrumstillatelser for bruk av frekvensressurser i 800 MHz- og 900 MHz-båndet på Svalbard. Nkom lyser også ut frekvensressurser (ca. 2 x 20 MHz) i 900 MHz-båndet for bruk offshore, som er ledige fra 1. januar 2018. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 12.00.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om landsdekkende spektrumstillatelse (2 x 448 MHz) i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz. For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes Nkom innen fredag 17. februar 2017 kl. 12.00.
Kurve
Medietilsynet (MT) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for 198,592 – 200,128 MHz (heretter kalt frekvenskanal 8C) i en avgrenset periode fram til 31. desember 2017 i Oslo. For å gi alle interesserte mulighet til å søke, ber vi om at søknad om anleggskonsesjon sendes MT og søknad om frekvenstillatelse sendes Nkom. Søknadene må være mottatt innen 20. desember 2016 kl. 12.00.