Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nkom har utarbeidet retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar klage i tvister mellom ekomtilbydere til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet rundt prosessen er også et viktig formål med retningslinjene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har i dag publisert ny frekvensstrategi for perioden 2015-2016. Frekvensstrategien byggjer på Nkoms hovudstrategi og har som hovudmål at Nkom er oppdatert på utviklinga, legg offensivt til rette for aktørane og er beste kjelde i saker om frekvensforvalting.