Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Fra 18. september gjelder nye krav til produksjon, import og salg av maritimt radioutstyr. Kravene kommer som følge av nytt Skipsutstyrsdirektiv (2014/90/EU) og retter seg mot produsenter, importører, distributører og tekniske kontrollorgan.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt henvendelser om hvilke plikter selskaper har og hvilke rettigheter kundene har når selskapene gjør endringer i gjeldende avtaler. Nkom har derfor presisert hvilke krav ekomregelverket stiller i slike situasjoner.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) gjennomførte i tidsrommet 18. september til 9. november 2015 offentleg høyring av forslag til endringar i fribruksforskrifta. Nkom har vurdert høyringssvara og har på bakgrunn av desse gjort enkelte justeringar i forslaget til forskrift. Endringane trer i kraft straks.
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt forskrift om prioritet i mobilnett. Formålet med prioritetsordningen er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene. Dette er viktig i krisesituasjoner.