Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om overtredelsesgebyr mot TeliaSonera, Tele2 og Network Norway. Manglende varsling ved utfall er bakgrunnen.
Skalert versjon av Norges Lover
Justis- og beredskapsdepartementet sendte 4.desember i fjor ut et forslag om endring i politiloven og ekomloven på høring, der det foreslås å åpne for at politiet blant annet kan opprette mobilregulerte soner (støysending og identitetsfanging) i forebyggende øyemed.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i samarbeid med NTV, NRK, RiksTV og Norkring utarbeidet en rapport som tar for seg tekniske konsekvenser for det digitale bakkenettet for TV hvis 700 MHz-båndet (694-790 MHz) i fremtiden blir tildelt til mobile tjenester. I tillegg har Nexia AS på oppdrag fra Nkom utarbeidet en rapport som estimerer kostnader for fem ulike tekniske scenarioer for det digitale bakkenettet for TV.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal fordele til sammen cirka 2 x 20 MHz i 900 MHz-båndet. Frekvensene som nå skal tildeles er attraktive frekvenser som kan anvendes til mobile bredbåndstjenester. Frekvensene innehas i dag av henholdsvis TeliaSonera og Telenor og tillatelsene utløper 31. desember 2017.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak som pålegger Com4, Lycamobile, Network Norway, Phonero, TDC, Telenor, Tele2 og TeliaSonera å redusere prisen for terminering i mobilnett. Fra 1. juli 2015 skal prisen reduseres fra 16 til 8,3 øre per minutt, og fra 1. januar 2017 skal prisen være maksimalt 6,5 øre per minutt.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har i dag publisert ny frekvensstrategi for perioden 2015-2016. Frekvensstrategien byggjer på Nkoms hovudstrategi og har som hovudmål at Nkom er oppdatert på utviklinga, legg offensivt til rette for aktørane og er beste kjelde i saker om frekvensforvalting.
Nkom-web
Politisk rådgiver Reynir Jóhannesson i Samferdselsdepartementet starter året med å markere Nasjonal kommunikasjonsmyndighet i Lillesand. Anledningen er at organisasjonen ved årsskiftet byttet navn fra Post- og teletilsynet. Johannessón kommer til Lillesand i dag sammen med fylkesmann Øystein Djupedal.