Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
ludo-mobil-logo
Post- og teletilsynet (PT) er gjort kjent med at LUDO mobil ikke lenger har noen avtale om kjøp av tjenester som er nødvendige for å tilby mobiltjenester til sluttbrukere. Ventelo, som har levert slike tjenester til LUDO, har varslet at selskapets leveranser vil opphøre fra 3. februar 2012.
Willy Jensen
H.M. Kongen har utnevnt tidligere direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden. Jensen er i dag post- og teleråd ved Den norske EU-delegasjonen.
Bildet av Tryvannstårnet.
Samordning av bruken av frekvenser, kognitiv radio og prosedyrer i radioreglementet er noen av temaene når den internasjonale telekomunionens (ITU) radiokonferanse (WRC-12) i Genève åpnet 23. januar. Konferansen varer i fire uker, og Post- og teletilsynet (PT) har spilt en aktiv rolle i forberedelsene.
norges lover
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny fribruksforskrift. Forskriften gir generelle tillatelser, og aktuelle frekvenser kan brukes uten å søke om egen tillatelse fra PT. Dersom det ikke kommer uttrykkelig frem av den enkelte bestemmelsen, kan alle typer brukere benytte seg av frekvensene.
Nettkabel
Post- og teletilsynet (PT) har fått utarbeidet en kartlegging av kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon. Rapporten viser at behovet for stadig bredere bredbånd, særlig drives frem av underholdningstjenester som konsumeres både via PC, mobil og nettbrett.
Bilde av en kvinne som går og prater i mobil.
Post- og teletilsynet (PT) har fredag 13. januar levert to rapporter til samferdselsministeren: en om utfallene i mobilnettene forsommeren 2011 og en med foreløpige vurderinger av utfallene etter ekstremværet Dagmar i romjulen. PT foreslår sterkere krav til netteierne for å sikre nettene mot utfall.