Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Typisk GSM-antenne
Strålingen vi utsettes for i det daglige fra trådløse nettverk og andre radiobaserte kilder er knapt målbar, og utgjør om lag en tusendel av grenseverdien for hva som ansees som skadelig for mennesker. Dette informerte Post- og teletilsynet om på arrangementet PT-forum i dag. Konklusjonene kommer fram i en rapport om ”hverdagsstråling” som vil bli offentliggjort senere denne måneden.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
23. mai førte en feil i fibernettet til problemer i store deler av landet. Parallelle brudd i to kabler skapte trøbbel fra midt-Norge til Finnmark. Tre timer senere var feilen rettet. Bør samfunnet kunne takle det, spør DSB-direktør Jon Lea og direktør i Post- og teletilsynet, Willy Jensen.
Radio
De fleste husstandene i Norge har allerede i dag mulighet til å lytte på digitalradio. Selv om mange nye måter å lytte på radio er lett tilgjengelige, så er få av oss klar over mulighetene, skriver seksjonssjef i Post- og teletilsynet, Bjarte Sørhus, i denne kronikken.
Nettkabel
En dobbel fiberfeil i Telenors nett fører til at kunder hos både Telenor og NetCom ikke har forbindelse. Mobiltelefoni er hardest rammet, men feilen påvirker også fasttelefoni og bredbånd i Hedmark, Oppland, Møtre og Romsdal, Trøndelagsfylkene, Nordland, Troms og Finnmark.
Nettkabel
Den omfattende feilen i Telenors nett er nå i stor grad utbedret eller det er opprettet reserveløsninger. Post- og teletilsynet har kontakt med Telenor og avventer rapportering om hendelsen.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Mangelfullt utfylte søknader om autorisasjon gir merarbeid for både søkeren og Post- og teletilsynet (PT). Et tiltak for å bedre kvaliteten på søknadene, er aktiv informasjonsvirksomhet overfor de skolene som driver med etterutdanning av elektroinstallatører.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
Post- og teletilsynet (PT) viser i en ny rapport til at mange internettilbydere har kommet langt i å forberede nettet for IPv6. Likevel gjenstår en del utfordringer før overgangen fra IPv4 er fullført.
PT_0144
Post- og teletilsynet har i enkelte medier blitt tolket til å være kritiske til Ludo Mobils kommende prisøkning på ett av deres abonnement, og ordet ”regelstridig” er brukt i media.
PT_0087
Virkeligheten gjør vondt, dessverre. I denne kronikken skriver direktør Willy Jensen at PT fortsatt kommer til å publisere rapporter som beskriver den faktiske bruken av ekomtjenester, selv om budskapet kan stride mot både bransjens og tilsynets ambisjoner.