Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet varsler at Telenor må åpne fibernettet sitt, slik at andre aktører kan få leie plass til å tilby forbrukere og næringsliv ulike bredbåndstjenester. Markedet har tatt imot varselet med moderat temperament, og ingen synes å være veldig overrasket.
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet inviterer til pressekonferanse om det norske ekommarkedet første halvår 2012. Konferansen er på Hotel Continental i Oslo, fredag 19. oktober kl. 10.30.
Mennesker på strand
Post- og teletilsynet har fastsett klassifiseringsforskrifta, som trer i kraft 1. januar 2013. Tilbydarar av elektroniske kommunikasjonsnett skal klassifisere anlegga sine etter viktigheit, og sikre desse mot uønskt ytre fysisk påverknad. No inviterer PT nettilbydarane til møte om forskrifta.
Bilde av en MinId-brikke
Post- og teletilsynet (PT) inviterer aktørene innen e-signaturområdet til et første kontaktforum. Møtet er i Lillesand 3. oktober, og hovedtema er Kommisjonens forslag til forordning om et felles rammeverk for elektronisk identifikasjon, elektronisk signatur og andre relaterte «tillitstjenester».
Statistikk
Post- og teletilsynet (PT) publiserer nye målingar av svartid for kundesørvis hos dei store leverandørane av fasttelefoni, mobiltelefoni og breiband. Målingane, som omfattar svartid på telefon og e-post, gjeld for første halvår 2012.
Radio
Post- og teletilsynet og Medietilsynet har mottatt flere henvendelser om kunngjøringen av frekvenstillatelse og anleggskonsesjon og mulighet for prøvedrift i Lokalradioblokka. Her følger en del avklaringer av tema som mange lurer på.
Kurve på glassvegg
Historias første frekvensforum vart ein vellukka møteplass for bransjen og PT. Samlinga ga ei god oversikt over det internasjonale arbeidet og korleis aktørane ønskjer å involvere seg. Størst merksemd fekk PTs automatiserte frekvenstilsyn.
Mann i kantine
Teleselskapene har oppdatert bransjenormen om rutiner for nummerportabilitet. Endringene innebærer at porteringstiden forkortes fra 1. mars 2013. Dette legger til rette for at kunder som ønsker å bytte teletilbyder, kan gjøre dette langt raskere enn i dag.