Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nettverkskabel
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) tildeler midler til 30 prosjekter i kommuner med dårlig bredbåndsdekning. Den statlige støtten går til områder der kommersiell utbygging ikke er lønnsom. Stortinget bevilget 126,5 mill. kr. til støtteordningen i 2016, og disse pengene gir nå ca. 9 200 husstander ny eller forbedret bredbåndsdekning.
Nkom-bygget 2016
Det er en betydelig utvikling innen kommunikasjonstjenester, med nye aktører og større grad av samvariasjon og overlapp mellom fast- og mobilnett. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vurderer ulike tiltak for å møte dagens og fremtidens utfordringer for forvaltningen av nummerressurser. Nå inviteres interesserte aktører til å komme med innspill angående mulige tiltak for å sikre tilstrekkelige nummerressurser i fremtiden.
Nettverkskabel
78 prosent av norske husstander har nå tilgang til bredbånd med hastighet på minst 100 Mbit/s. Valgmulighetene mellom ulike bredbåndsteknologier øker, og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) registrerer at flere kan få høyhastighets bredbånd både via fibernett, kabel-TV-nett og kobberlinje (VDSL).
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) har mottatt søknad om å drive lokalradio i konsesjonsområdet som omfatter Øksnes kommune for lokalradiovirksomhet i FM-båndet. Frekvensene i sendernett 17-24.0 er avsatt til konsesjonær som kan påta seg forpliktelser som allmenn-konsesjonær. Konsesjonsområde 17-24.0 står i dag uten et lokalradiotilbud. Eventuelle konkurrerende søknader sendes til Nkom innen 3. oktober 2016.
PT_0304
I saken fra 15. september om femsifret nummer, er Hello oppgitt med feil ringepris. I saken er Hellos pris oppgitt til å være kr. 0,74 i oppstartavgift og kr. 3,11 pr. minutt. Den korrekte minuttprisen skal imidlertid være kr. 2,49. Nkom har oppdatert nyhetssaken med den korrekte prisen og rangeringen av Hello.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har over tid merket seg de høye prisene for å ringe til spesialnummer fra fast- og mobiltelefon. Nkom har undersøkt prisene for et utvalg vanlige abonnement, og publiserer nå en oversikt over priser for anrop til femsifrete nummer.
Kurve på glassvegg
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 7. september. Hovudtema var neste generasjon mobile nettverk (5G), korleis ein kan gje naud- og beredskapsbrukarane mobilt breiband, og vi fikk vite kva for ein mobiltelefon som ga best dekning. No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Kurve
I et helt eget prosjekt, gjennomfører Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) i samarbeid med Statens strålevern langtidsmålinger av stråling fra mobilmaster og annen elektronisk kommunikasjon. Hensikten er å kartlegge om og hvordan nivåene endrer seg over år. Den første rapporten ble publisert under Nkoms Frekvensforum i dag, 7. september.