Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nkom har sendt utkast til vedtak vedrørende terminering av tale i mobilnett til ESA. Nkom legger opp til at prisene for terminering i mobilnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 6,5 øre per minutt, og fra 1. januar 2020 skal prisen være maks 3,2 øre per minutt. Utkastet til vedtak gjelder selskapene Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
En undersøkelse blant bedrifter på Sørlandet viser at bevissthetsnivået om data- og informasjonssikkerheten har økt siden i fjor.
Elisabeth Aarsæther
Samferdselsdepartementet har ansatt Elisabeth Aarsæther som ny direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Aarsæther kommer fra stillingen som assisterende direktør i Nkom, og tar over etter Torstein Olsen.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknader om spektrumstillatelser for bruk av frekvensressurser i 800 MHz- og 900 MHz-båndet på Svalbard. Nkom lyser også ut frekvensressurser (ca. 2 x 20 MHz) i 900 MHz-båndet for bruk offshore, som er ledige fra 1. januar 2018. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 12.00.
Statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) inviterer til pressekonferanse om den norske marknaden for elektronisk kommunikasjon første halvår 2017. Konferansen er i Christiania Qvartalet Møtesenter i Oslo, onsdag 25. oktober kl. 10.00.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele frekvensressurser i frekvensbåndet 2300 - 2400 MHz hvor eksisterende tillatelser utløper 31. desember 2019. I den forbindelse ønsker Nkom innspill til anvendelse av båndet. Høringsfristen er 19. november 2017.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) førebur tildeling av frekvensressursar i fleire frekvensband som vanlegvis blir nytta til faste tenester som radiolinjer. Etterspurnaden frå bransjen overstig mengda tilgjengelege ressursar og frekvensane skal difor tildelast ved auksjon.
Nkom-visittkort
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 20. september. Hovudtema var frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). No er foredraga frå forumet tilgjengelege.