Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nkom har utarbeidet retningslinjer for behandling av tvister mellom tilbydere. Formålet med retningslinjene er å redusere tiden fra Nkom mottar klage i tvister mellom ekomtilbydere til avgjørelse blir fattet. Større åpenhet rundt prosessen er også et viktig formål med retningslinjene.
berec
Den 17. oktober arrangerer BEREC for fjerde gang interessentforum i Brussel. Denne viktige begivenheten innen ekomområdet vil i år fokusere på BERECs arbeidsprogram for 2017 og den pågående gjennomgangen av det regulatoriske rammeverket for elektronisk kommunikasjon.
sikkehet_stort
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) markerer Nasjonal sikkerhetsdag onsdag 12. oktober. En undersøkelse blant sørlandske bedrifter i anledning dagen, viser at bevissthetsnivået om data- og informasjonssikkerheten har økt siden i fjor.
Nkom-visittkort
Fra 18. september gjelder nye krav til produksjon, import og salg av maritimt radioutstyr. Kravene kommer som følge av nytt Skipsutstyrsdirektiv (2014/90/EU) og retter seg mot produsenter, importører, distributører og tekniske kontrollorgan.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har lansert elektronisk skjema for søknad om sendarløyve til å bruke frekvensar til kringkastingsnett. Dette vil gjere det enklare å søkje og redusere sakshandsamingstida.
statistikk
31. oktober legger Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) frem ekomstatistikken for første halvår 2016. Presentasjonen er åpen både for media og bransjeaktører.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
1. oktober 2016 trådte amerikanske myndigheter ut av rollen som overordnet myndighet over organisasjonen The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Med dette har USA overlatt den fremtidige utviklingen av sentrale internettressurser til det såkalte «Multistakeholder Community». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er representert i den nye styringsmodellen som er etablert for å sikre en fortsatt stabil og sikker drift av rotsonen på internett.
Nasjonal sikkerhetsdag 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Nasjonal sikkerhetsdag onsdag 12. oktober. Tema spenner fra kritisk infrastruktur og sikkerhetstilstanden i norske nett til digitalt grenseforsvar.