Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet (PT) gjennomførte i perioden 14. august til 30. september 2013 en høring av forslag til auksjonsregler med vedlegg og utkast til frekvenstillatelser med vedlegg. På bakgrunn av høringsinnspillene, har Samferdselsdepartementet og PT utarbeidet et felles dokument med vurderinger av innspillene. Auksjonen vil begynne som planlagt, 2. desember 2013. PT åpner for registrering til auksjonen fra i dag, 28. oktober 2013.
Statistikk
Det norske ekommarkedet første halvår 2013 var preget av sterk vekst i mobile tjenester, og en tydelig bevegelse i kundemassen mot pakkeløsninger. Mobilselskapenes inntekter fra disse abonnementene økte, men totalt var det en nedgang i omsetningen i markedene for elektronisk kommunikasjon.
Skalert versjon av Norges Lover
Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt forskrift om prioritet i mobilnett. Formålet med prioritetsordningen er å gi brukere med ansvar for særlig samfunnsviktige oppgaver bedre tilgjengelighet i mobilnettene. Dette er viktig i krisesituasjoner.
Kurve
No ligg PT sin tertialrapport for månadene mai til august 2013 føre. Tertialrapporten er skriven med utgangspunkt i tildelingsbrevet 2013 frå Samferdselsdepartementet. Post- og teletilsynet (PT) har i andre tertial 2013 blant anna arbeidd med å førebu vedtak på fleire område som er viktige for elektroniske kommunikasjonstenester i Noreg.
Najonalt IGF Torstein
- Internett er i dag en avgjørende samfunnsressurs, og en forutsetning for ny økonomisk vekst og innovasjon, sa direktør Torstein Olsen da Post- og teletilsynet (PT) inviterte til nasjonalt Internet Governance Forum (IGF).