Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
PT_Lillesand10
Nkom har sendt utkast til vedtak vedrørende terminering av tale i fastnett til EFTAs overvåkningsorgan (ESA). Nkom legger opp til at prisene for terminering i fastnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 0,6 øre per minutt, og fra 1. juli 2019 skal prisen være maks 0,5 øre per minutt.
Nkom-visittkort
5G og samfunnsutvikling er tema når digitaliseringsminister Nikolai Astrup, forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og lederne i ekombransjen samles til Nkom Agenda i Lillesand 12. juni.
Elisabeth Aarsæther
I statsråd i dag ble det klart at den nyutnevnte digitaliseringsministeren, Nikolai Astrup, overtar den politiske ledelsen for Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
Nkom-bygget 2016
Telenor har unnlatt å utlevere opplysninger som er nødvendig for at Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal kunne føre nødvendig tilsyn med tilgangspriser. Høsten 2018 varslet derfor Nkom at Telenor ville bli ilagt overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner. Telenors kommentarer til varselet endret ikke Nkoms vurderinger om at det er grunnlag for å ilegge selskapet overtredelsesgebyr.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i 2018 gjennomført tilsyn med Svalbardfiberen og Space Norway AS. Space Norway har fått frist til 18. februar 2019 med å utarbeide en tidfestet handlingsplan for korrigering av avvik.
Nkom-visittkort
European Regulators Group for Postal Services (ERGP) har nå publisert rapporten «Developments in the postal sector and implications for regulation» for offentlig høring. Rapporten oppsummerer de viktigste utviklingstrekkene som har konsekvenser for postmarkedet, og hvilke regulatoriske konsekvenser utviklingen har og vil ha i tiden fremover.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varslet tidligere i høst at Chili Mobil ville bli pålagt å endre deler av abonnementsvilkårene for «Fri data» fordi de bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom har vurdert selskapets kommentarer til det varslede vedtaket og pålegger Chili Mobil å endre bestemmelsen om «Særlige vilkår for Chili Fri Data».
Logo - bygg
Nkom har fattet vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.