Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Posisjonskonferansen_web_banner_2020
Norsk Romsenter, Kartverket og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til Posisjonskonferansen 2020, torsdag 19. mars. Tema for konferansen er sårbarheter knyttet til satellittbasert navigasjon (GNSS) og hvordan Norge håndterer disse.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte i sommer varsel om vedtak i mobilmarkedet. Justert varsel om vedtak blir oversendt ESA for kommentarer rett over nyttår, men Nkom informerer markedet allerede nå om endringene i utkastet. Telenor vil fortsatt bli pålagt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett, men det er gjort flere endringer i de konkrete forpliktelsene som Telenor vil bli pålagt.
Skalert versjon av Norges Lover
Regjeringen la i dag frem en lovproposisjon for Stortinget som vil tilrettelegge for rimeligere og raskere utbygging av høyhastighetsbredbånd. Loven gjennomfører EUs bredbåndsutbyggingsdirektiv.
Nkom-bygget 2015
Telenor skifter ut kobbernettet og erstatter det med både fiber- og mobilteknologi. Nkom varsler nå at Telenor må gi sine grossistkunder tilgang også til den trådløse teknologien.
Nkom-visittkort
Regelverket for tildeling av frekvenser til radiolinje er nå fastsatt. Tildelingsreglene er utredet av Nkom og tiltrådt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nkom forbereder nå auksjonen som starter 6. mai 2020. Frist for å registrere seg som budgiver er 12. mars 2020.
Dekningskart - illustrasjon
Nkom publiserer oppdaterte dekningskart for internettilknytning i Norge. Dette gjør det mulig for kommuner, fylker og leverandører å se hvor det er behov for å bygge nye nett og forbedre eksisterende.