Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nettverkskabel
59 prosent av landets husstander har nå tilgang til fiberbredbånd. Det utgjør 180 000 flere husstander på ett år. Når vi legger sammen alle teknologiene, er det bredbåndsdekning til de aller fleste av landets husstander. Dette viser Nkoms store dekningsundersøkelse 2018.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utsetter tildelingsprosessen og auksjonstidspunktet for tildeling av frekvensbånd som benyttes til radiolinje. Årsaken er at Samferdselsdepartementet (SD) behandler anmodninger om justering av frekvenstaket. Aktører som innehar tillatelser i auksjonsbåndene som utløper 31. desember 2018, gis anledning til å søke om midlertidig forlengelse av tillatelsene.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har besluttet å lyse ut kortvarige tillatelser for deler av frekvensbåndet 2300-2400 MHz som blir ledige fra 1. januar 2020. Tillatelsene vil ha varighet i kun tre år, fra 1. januar 2020 til 31. desember 2022. Nkom planlegger å tildele hele frekvensbåndet på et senere tidspunkt slik at frekvensene kan brukes til mobilt bredbånd fra 2023.
Bildet av Tryvannstårnet.
Det er fortsatt mogleg å sikre seg ein plass på Frekvensforum som finn stad hos Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sine lokale i Lillesand 19. september. Nkom inviterer til presentasjonar og diskusjonar om korleis frekvensar kan gje alle breiband, kommunikasjon frå satellittar og korleis kunstig intelligens kan vere med på å endre kvardagen vår.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar om korleis frekvensar kan gje alle breiband, kommunikasjon frå satellittar og korleis kunstig intelligens kan vere med på å endre kvardagen vår. Meld deg på i dag!
Skalert versjon av Norges Lover
Nkom har nylig fastsatt endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. De nye reglene setter krav til hvordan radioutstyr skal være merket med informasjon om eventuelle bruksbegrensninger. I tillegg har importører og forhandlere som selger radioutstyr en egen plikt til å gi brukerveiledning og informasjon om hvilke frekvenser som er tillatt å bruke og hvilke tillatelser som er nødvendig for å kunne bruke utstyret.
rspg
Radio Spectrum Policy Group (RSPG) som er et rådgivende organ til EU-kommisjonen i spørsmål om spektrum, arrangerer 5. september et arbeidsseminar i Dublin om fremtidens spektrumsstrategi i Europa. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) deltar aktivt i RSPG for å kunne påvirke utviklingen av spektrumspolitikken i Europa. Nkom vil delta på arbeidsseminaret i Dublin , og bransjen inviteres til å delta i diskusjonen.
Logo - bygg
Basert på europeisk frekvensharmonisering og innspill til høringen av endringsforslagene, har Nkom har fastsatt endringer i forskriften om radioamatørlisens. Endringene trer i kraft 8. august 2018.