Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
statistikk
Det norske markedet for elektronisk kommunikasjon er fortsatt preget av høy omsetning, både for mobiltelefoni og bredbånd. Forholdet mellom de store og de mindre aktørene viser noe endring i de mindres favør. Bredbåndsmarkedet domineres nå av fiber, både for privat- og bedriftskundene. Dette viser Nkoms markedsoversikt for første halvår 2019.
Frode Sørensen kuttet
Nkom arrangerte Nasjonalt nettnøytralitetsforum 17. oktober. Forumet ble holdt i anledning høringen av utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. Her er presentasjoner fra dagen.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender ut høringsforslag om å oppheve ordningen med geografisk binding til telefonnummer. Nkom foreslår i stedet felles nummerserier for nummer som brukes til fasttelefontjeneste.
Nkom-bygget 2016
Nkom arrangerte Nasjonal sikkerhetsdag 10. oktober. Temaet tillit ble belyst fra en rekke forskjellige sikkerhetsperspektiver. Her er presentasjonene fra dagen.
Nettverkskabel
10. oktober ble utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet publisert. Utkastet, som presiserer retningslinjene fra 2016, sendes nå på høring. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer i den anledning Nasjonalt nettnøytralitetsforum 17. oktober.
Elisabeth Aarsæther - hel kuttet 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) styrkes i arbeidet med å gjøre Norge 5G-klart. Regjeringen foreslår både midler og nye stillinger i neste års budsjett.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender på høring forslag til endringer i forskrift om EØS-krav til radioutstyr. Høringsfristen er 01.01.2020. I forskriften er det satt krav til at smarttelefoner skal ha funksjonalitet som minst støtter tilgang til posisjonering gjennom Galileo-systemet, og at disse dataene er tilgjengelige for overføring i forbindelse med nødkommunikasjon.