Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Kommisjonen startet i april 2018 et prosjekt for å utarbeider en felles europeisk kostnadsmodel for mobiltjenester innenfor EØS. Resultatene fra modellen vil bli benyttet for å fastsette grossistpriser for internasjonal gjesting og et felles europeisk pristak for mobilterminering.
WIFI4EU
Søknadsstart for kommuner som ønsker å søke støtte til utbygging av gratis offentlige WiFi-soner er 7. november klokken 13:00. EU-støtten deles ut etter førstemann-til-mølla-prinsippet.
Nettverkskabel
Nkom har sendt utkast til vedtak i bredbånds- og kapasitetsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan, ESA for vurdering. Telenor vil fortsatt være regulert i grossistmarkedene for tilgang til faste aksessnett. I kapasitetsmarkedet har Nkom ikke funnet grunnlag for særskilt regulering, og den gjeldende reguleringen blir opphevet.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vurdert Chili Mobils abonnement «Fri data» og konkluderer med at deler av abonnementsvilkårene bryter med regelverket om nettnøytralitet. Nkom varsler derfor at Chili Mobil vil bli pålagt å endre enkelte vilkår.
statistikk
Antall fiberabonnement fortsetter å øke i raskt tempo og vil nå millionen i 2018. Omsetningen i totalmarkedet øker, og mobil fortsetter å dominere inntektsbildet. Dette viser Nkoms markedstall for første halvår 2018.
statistikk
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) vil torsdag 25. oktober publisere statistikk om den norske marknaden for elektronisk kommunikasjon første halvår 2018. Nye tal og omtale av utviklinga for elektroniske kommunikasjonstenester kjem på Nkoms statistikkportal: www.ekomstatistikken.no.
berec
Datadrevne forretningsmodeller forventes å få en stadig økende betydning fremover. Berec (Body of European Regulators) arbeider spesielt med å kartlegge hvordan data-økonomien vil påvirke ekomsektoren. Nkom oppfordrer aktørene og andre interessenter til å besvare høringen, med frist 21. november 2018.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil i 2019 styrke både tilrettelegging for fiberutbygging og arbeidet med sikkerhet i bransjen for elektronisk kommunikasjon. Bredbåndsdirektivet skal implementeres, og dette krever mer kompetanse.