Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt en søknad om landsdekkende spektrumstillatelse (2 x 448 MHz) i frekvensbåndet 40,5-43,5 GHz. For å gi alle interesserte mulighet til å søke om ledige frekvenser, ber vi om at eventuelle konkurrerende søknader sendes Nkom innen fredag 17. februar 2017 kl. 12.00.
Kurve på glassvegg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til regjeringens beslutning om at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobile bredbåndstjenester i fremtiden. Dette vil medføre endringer for bruken av trådløse mikrofoner. Nkom anbefaler derfor å kjøpe utstyr som støtter andre frekvensbånd.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) starter opp igjen forberedelsene til auksjonen i 900 MHz-båndet. Auksjonen var planlagt å starte 1. juni 2016, men tidsplanen ble forskjøvet i påvente av at Nkom ville foreta ytterligere vurderinger av innspill om konkurransesituasjonen. Etter den nye tentative tidsplanen vil auksjonen bli avholdt første halvår 2017.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) har lansert elektronisk skjema for søknad om løyve til å bruke frekvensar til Profesjonell/Privat Mobil Radio (PMR). Dette vil gjere det enklare å søkje og redusere sakshandsamingstida.
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utlyser med dette anleggskonsesjon og frekvenstillatelse for én landsdekkende frekvensblokk i båndet 174-230 MHz (heretter Riksblokk 3). Bruken av frekvensene er teknologinøytral, men tildeles brukt til kringkastingsformål. Nkom har mottatt en søknad på Riksblokk 3, og konkurrerende søknader må være mottatt innen 13. juni 2016 kl.14:00.