Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Fra 1. januar 2016 har ikke lenger Telenor plikt til å tilby tilgang til telefonautomater, nummeropplysningstjenester og elektronisk telefonkatalog. Nkom har tilsyn med Telenors forpliktelser, som har utspring i en avtale fra 2004 mellom Samferdselsdepartementet og Telenor.
Kurve på glassvegg
Oslo Economics har på oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av frekvensavgifter. Analysen vurderer om dagens avgiftsmodell fører til effektiv bruk av frekvensene, og vurderer og anbefaler alternative modeller. Nkom ønsker bransjens innspill til rapporten.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil gi nettsteder som gir forbrukerne prisveiledning om mobil- og bredbåndsabonnement, mulighet for autorisering. Et sett kriterier er utviklet, og nettsteder som fyller disse, kan bruke autoriseringen i sin markedsføring. Nkom ber om innspill til kriteriene innen 1. februar 2016.