Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
norges lover
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny fribruksforskrift. Forskriften gir generelle tillatelser, og aktuelle frekvenser kan brukes uten å søke om egen tillatelse fra PT. Dersom det ikke kommer uttrykkelig frem av den enkelte bestemmelsen, kan alle typer brukere benytte seg av frekvensene.
Nettkabel
Post- og teletilsynet (PT) har fått utarbeidet en kartlegging av kapasitetsbehov og utviklingstrender innen bredbåndskommunikasjon. Rapporten viser at behovet for stadig bredere bredbånd, særlig drives frem av underholdningstjenester som konsumeres både via PC, mobil og nettbrett.
Bilde av en kvinne som går og prater i mobil.
Post- og teletilsynet (PT) har fredag 13. januar levert to rapporter til samferdselsministeren: en om utfallene i mobilnettene forsommeren 2011 og en med foreløpige vurderinger av utfallene etter ekstremværet Dagmar i romjulen. PT foreslår sterkere krav til netteierne for å sikre nettene mot utfall.
Nettadresse
Fra 12. januar 2012 åpner Internet Cooperation for Assigned Names and Numbers (ICANN) for nye generiske toppdomener (gTLDer) på Internett. Post- og teletilsynet (PT) melder at det til nå kun har eksistert totalt 22 gTLDer på Internett. Eksempler på nye toppdomener kan være .film, .music og .statoil.
Post- og teletilsynet - logo
PT møter 2012 med en del endringer i organisasjonen. For første gang siden tusenårsskiftet, blir det forandring i tilsynets avdelingsstruktur. Ingen oppgaver fases ut, men PT vil justere kursen og prioritere litt annerledes enn tidligere.
PT_0002
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, som gjelder for virksomheter som installerer og vedlikeholder elektroniske kommunikasjonsnett. Forskriften slår sammen tre fagområder til ett, og trådte i kraft 1. januar 2012.
Bildet av lovbøker.
Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet ny autorisasjonsforskrift, FOR 2011-12-07 nr 1206: Forskrift om autorisasjon for virksomhet som utfører installasjon og vedlikehold av elektronisk kommunikasjonsnett (autorisasjonsforskriften). Forskriften ble sendt til høring høsten 2011, og trådte i kraft 1. januar 2012.
Frekvenskontroll
PT har utarbeidd ny strategi for frekvensforvalting for perioden 2012-2014. Hovudprinsippa i forvaltinga ligg fast, men PT planlegg også auka lengd på spektrumsløyve og førebur innføring av kognitiv radio.