Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
LCD-tv
Fra 1. januar 2013 gjelder nye krav til TV-apparater. Kravene blir innført for å unngå forstyrrelser fra mobilt bredbånd når nye frekvenser blir tatt i bruk. Post- og teletilsynet (PT) ber bransjen være oppmerksom og tilby kundene utstyr som er i samsvar med kravene i den nye standarden.
Prate i mobilen
Auksjonen av frekvensene i 2 GHz-båndet ble avsluttet etter én runde og alle de ni blokkene ble solgt til minsteprisen på fem millioner kroner per blokk. TeliaSonera og Telenor vant fire blokker hver og Mobile Norway vant én blokk. Resultatet gjør at disse tre aktørene innehar samme spektrumsmengde i dette båndet (ca. 2 x 20 MHz).
Prate i mobilen
Auksjonen av totalt 2 x 45 MHz spektrum i 2 GHz-båndet (1920-1980/2110-2170 MHz) starter i dag. Frekvensbåndet benyttes i hovedsak til mobiltelefoni og mobilt bredbånd. Post- og teletilsynet (PT) vil publisere midlertidige resultater etter hver auksjonsdag.
Nettsurfing med iPad
Den internasjonale teleunionen (ITU) avholder i desember Verdenskonferansen for internasjonal telekommunikasjon (WCIT 2012), der Samferdselsdepartementet og Post- og teletilsynet representerer Norge. Forut for konferansen er det kommet flere forslag til oppdatering av Den internasjonale telereguleringen(ITR), og noen av dem vekker oppsikt.
Bilde av en enkel DAB-radio.
Post- og teletilsynet (PT) har fastsatt forskrift om endring av radioamatørforskriften. Endringene er i hovedsak basert på allokeringer som er vedtatt under Verdens radiokonferanse WRC-12, og skal ikke medføre større administrative eller økonomiske konsekvenser for brukerne.
Nasjonalt IGF
Samferdselsminister Marit Arnstad innleder til drøfting om norsk internettpolitikk, og adresserer spørsmål om styringen av denne viktige hjørnesteinen i det moderne samfunnet. En rekke ledende representanter for bransjen deltar når Post- og teletilsynet 15. november inviterer aktørene til Norges første Internet Governance Forum (IGF).
Kurve på glassvegg
Post- og teletilsynet har fastsett endeleg auksjonsreglement for 2 GHz-auksjonen. Saman med reglementet publiserer PT ei oppsummering av endringane som er gjort som resultat av høyringa. 2 GHz-auksjonen startar 19. november.