Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
En rapport fra BEREC, som er Kommisjonens rådgivende organ for elektronisk kommunikasjon, konkluderer med at den felleseuropeiske reguleringen av nettnøytralitet generelt sett fungerer godt. Retningslinjene kan imidlertid presiseres på enkelte punkter. Norges representant i BEREC er Nkom.
WIFI4EU
Hele 34 norske kommuner får til sammen 510 000 euro fra EU i den første tildelingen av WiFi4EU-midler. Hver kommune som har fått innvilget sin søknad vil motta 15 000 euro som skal dekke kostnader knyttet til utstyr og installasjon av offentlige Wi-Fi-soner. Initiativet vil bidra til gratis internettaksess av høy kvalitet til innbyggere og besøkende i sentrale deler av kommunene som parker, møteplasser, biblioteker, turistområder og offentlige bygninger.
frekvenskompass
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserer oppdatert utgave av frekvenskompasset, et veikart for frekvensbånd til mobilkommunikasjon og 5G. Frekvenskompasset er et viktig grunnlag for tildelingen av frekvenser til 5G.
Logo - bygg
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor må redusere prisene til leietakere i mobilnettet. Konklusjonen kommer etter høstens test av selskapets prisbetingelser til konkurrentene. Nkom varsler også at Telenor ilegges et overtredelsesgebyr på 4 millioner kroner for å ha unnlatt å levere korrekt informasjon til myndigheten innenfor de oppsatte tidsfristene.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) informerer om at frekvenstillatelsen for én landsdekkende frekvensressurs for kringkastingskanalene 11A og 12A vil bli ledig. Norkring AS har meddelt at de leverer tilbake tillatelsen med virkning fra og med 16. mai 2019.
Nettverkskabel
Nkom varsler at Altibox, Broadnet, eRate, ICE, NextGenTel, Orange, Puzzel, Telenor, Telia og Verizon utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 0,5 øre fra 1. juli 2019. Gjeldende pristak er 0,6 øre.