Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bildet av Tryvannstårnet.
Ice, Telia og Telenor skaffet seg viktige frekvensressurser i Nkoms auksjon av 700 MHz-båndet i juni i år. Fra 1. november kan frekvensene tas i bruk i Norge. Dette er et viktig skritt for å legge til rette for bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion nummer 2. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen er 22. november 2019.
Nkom-visittkort
Borgarting lagmannsrett har gitt staten medhold i at Telenor må tilbakebetale om lag 16 millioner kroner til konkurrenten TDC. Bakgrunnen er at retten, i likhet med Nkom og departementet, fant at Telenor hadde diskriminert TDC ved å ta en for høy pris for grossisttilgangen til Telenors mobilnett.
statistikk
Det norske markedet for elektronisk kommunikasjon er fortsatt preget av høy omsetning, både for mobiltelefoni og bredbånd. Forholdet mellom de store og de mindre aktørene viser noe endring i de mindres favør. Bredbåndsmarkedet domineres nå av fiber, både for privat- og bedriftskundene. Dette viser Nkoms markedsoversikt for første halvår 2019.
Frode Sørensen kuttet
Nkom arrangerte Nasjonalt nettnøytralitetsforum 17. oktober. Forumet ble holdt i anledning høringen av utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet. Her er presentasjoner fra dagen.
Nkom-visittkort 2
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sender ut høringsforslag om å oppheve ordningen med geografisk binding til telefonnummer. Nkom foreslår i stedet felles nummerserier for nummer som brukes til fasttelefontjeneste.
Nkom-bygget 2016
Nkom arrangerte Nasjonal sikkerhetsdag 10. oktober. Temaet tillit ble belyst fra en rekke forskjellige sikkerhetsperspektiver. Her er presentasjonene fra dagen.
Nettverkskabel
10. oktober ble utkast til reviderte europeiske retningslinjer for nettnøytralitet publisert. Utkastet, som presiserer retningslinjene fra 2016, sendes nå på høring. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) arrangerer i den anledning Nasjonalt nettnøytralitetsforum 17. oktober.