Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
european_commission_logo
EU-kommisjonen har utredet muligheten for en europeisk harmonisering av brukergrensesnittet for ladere til bærbare enheter, som for eksempel mobiltelefoner. Rapporten fra utredningen er nå klar, og konkluderer foreløpig ikke når det gjelder regulering.
GPS-jammer
Signaler fra jammerutstyr kan blokkere samfunnskritisk elektronisk kommunikasjon og sette liv og helse i fare. Nkom har derfor utarbeidet en informasjonsbrosjyre og ønsker tips om bruk og salg av jammere for å redusere utbredelse og risiko.
Ekomnettgruppa i Nkom
- Nkom ser en gledelig økning i antall autoriserte virksomheter for elektroniske kommunikasjonsnett. Flere ser verdien av kvalitetsstempelet som en autorisasjon gir, og som dessuten er lovpålagt, sier seksjonssjef Camilla Broch Pedersen.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har regulert sektoravgifter og gebyr med virkning fra 1. januar 2020. Dette med hjemmel i § 5 i forskrift om sektoravgifter og gebyr til Nkom. Oppdaterte beløp er tilgjengelig på Nkoms hjemmeside.
Logo - bygg
Telenor planlegger å skifte ut kobbernettet med ny teknologi innen utgangen av 2022. Utskiftingen aktualiserer konkurranseproblemene som ligger til grunn for forpliktelsene Telenor er pålagt i bredbåndsmarkedene. Nkom presiserer og varsler nå enkelte endringer av disse forpliktelsene overfor Telenor.
PT_0304
Nkom har ansvaret for planlegging og tildeling av norske telefonnummer I 2019 har vi foretatt flere viktige endringer på nummersiden. Det gjelder regulering av priser til spesialnummer, endring av geografisk nummer til fastnettnummer, og lik skrivemåte for mobilnummer og fastnettnummer.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) publiserte 30. oktober 2019 en utlysning av spektrumstillatelse for DAB lokalradio i lokalregion 2, i samarbeid med Medietilsynet. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen var 22. november 2019. Det er overskuddsetterspørsel etter ressursene, og frekvenstillatelse og anleggskonsesjon i lokalregion 2 vil bli tildelt ved auksjon.