Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ønsker innspill fra aktuelle aktører for å kartlegge fremtidig behov og vilkår for frekvensressurser til trådløse mikrofoner. Frist for innspill er fredag 3. mai 2019.
Logo - bygg
Nkom vedtar nye pristak for terminering av tale i fastnett som legger opp til at prisene reduseres gradvis. I dag er prisen maks 0,6 øre per minutt, og fra 1. januar 2021 skal prisen være maks 0,4 øre per minutt.
Bildet av Tryvannstårnet.
Medietilsynet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal utrede hvordan Riksblokk II-ressursen kan utnyttes i samsvar med medie- og frekvenspolitiske mål.
Kurve
Internet of Things (IoT) er betegnelsen på at «alle ting» er knyttet til internett og kan kommunisere med andre ting, datamaskiner eller mennesker. IoT åpner for nye muligheter til å effektivisere, forenkle og trygge hverdagen for den enkelte innbygger og samfunnet som helhet.