Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2015
Telenor skifter ut kobbernettet og erstatter det med både fiber- og mobilteknologi. Nkom varsler nå at Telenor må gi sine grossistkunder tilgang også til den trådløse teknologien.
Nkom-visittkort
Regelverket for tildeling av frekvenser til radiolinje er nå fastsatt. Tildelingsreglene er utredet av Nkom og tiltrådt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nkom forbereder nå auksjonen som starter 6. mai 2020. Frist for å registrere seg som budgiver er 12. mars 2020.
Dekningskart - illustrasjon
Nkom publiserer oppdaterte dekningskart for internettilknytning i Norge. Dette gjør det mulig for kommuner, fylker og leverandører å se hvor det er behov for å bygge nye nett og forbedre eksisterende.
Elisabeth Aarsæther og Nikolai Astrup
Nkom har utredet hvordan samfunnet raskt kan få etablert midlertidig mobildekning etter store ulykker der nettene blir utilgjengelige. Rapporten kommer som følge av et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter skredet i Jølster i juli i år.
Bildet av Tryvannstårnet.
Ice, Telia og Telenor skaffet seg viktige frekvensressurser i Nkoms auksjon av 700 MHz-båndet i juni i år. Fra 1. november kan frekvensene tas i bruk i Norge. Dette er et viktig skritt for å legge til rette for bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion nummer 2. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen er 22. november 2019.