Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 10. september. Hovudtema var mobilt breiband, naudkommunikasjon, kringkasting og DAB-utbygginga. No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Bildet av Tryvannstårnet.
Framtida for det viktige 700-bandet og ny arbeidsdeling mellom Post- og teletilsynet og Samferdselsdepartementet, var to av hovudsakene under årets forum i Lillesand.
Bilde av en enkel DAB-radio.
Programmet for Frekvensforum 2014 er no klart. Post- og teletilsynet inviterer til presentasjonar og diskusjonar kring tema som frekvensar til mobilt breiband, naudkommunikasjon og kringkasting, og om DAB-utbygginga. Forumet er ope for alle i bransjen, men ein må melde seg på.
Kurve
Post- og teletilsynet inviterer til Frekvensforum i Lillesand 10. september. Tema blir mellom anna frekvensar til kringkasting, mobil- og naudkommunikasjon, dekning og DAB-utbygginga.
Bilde av PTs nettsted med logo.
Årets Frekvensforum vart gjennomført i Lillesand 18. september. Hovudtema var frekvensar for kringkasting og mobile tenester og korleis mobilbransjen arbeider for å gje best mogleg dekning ute og inne. No er foredraga frå forumet tilgjengelege.
Bildet av Tryvannstårnet.
Programmet for Frekvensforum 2013, 18. september i Lillesand, er no klart. Post- og teletilsynet inviterer til presentasjonar og diskusjonar kring tema som frekvensar til mobilt breiband og kringkasting, og om dekning for mobilkommunikasjon. Forumet er ope for alle, men ein må melde seg på.
Bildet av Tryvannstårnet.
Post- og teletilsynet inviterer til Frekvensforum i Lillesand 18. september. Tema blir mellom anna frekvensar til kringkasting og mobilkommunikasjon, mobildekning og den komande frekvensauksjonen. Vi inviterer også til møte 19. september om dei nasjonale førebuingane fram mot komande radiokonferanse.
Kurve på glassvegg
Historias første frekvensforum vart ein vellukka møteplass for bransjen og PT. Samlinga ga ei god oversikt over det internasjonale arbeidet og korleis aktørane ønskjer å involvere seg. Størst merksemd fekk PTs automatiserte frekvenstilsyn.
Utsnitt av programmet til Frekvensforum 2012.
Programmet for Frekvensforum 2012 er no publisert. Post- og teletilsynet inviterer til presentasjonar og diskusjonar kring tema som frekvensar til mobilt breiband, internasjonalt arbeid og automatisert frekvenstilsyn. Forumet i Lillesand er ope for alle, men ein må melde seg på.