Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Mobilmaster
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor fortsatt vil ha særlige forpliktelser til å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak som pålegger Com4, Lycamobile, Network Norway, Phonero, TDC, Telenor, Tele2 og TeliaSonera å redusere prisen for terminering i mobilnett. Fra 1. juli 2015 skal prisen reduseres fra 16 til 8,3 øre per minutt, og fra 1. januar 2017 skal prisen være maksimalt 6,5 øre per minutt.
Nettadresse
Post- og teletilsynet (PT) varsler opphevelse av forpliktelser pålagt Telenor i sluttbrukermarkedet for fasttelefoniabonnement (marked 1) og grossistmarkedet for originering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 2). Samtidig varsler PT reduserte pristak for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett (marked 3).
Bilde av kvinne som titter på en mobiltelefon
Post- og teletilsynet (PT) har sendt utkast til vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett til ESA. PT legger opp til at prisene for terminering i mobilnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 16 øre per minutt, og fra 1. januar 2017 skal prisen være maks 6,5 øre per minutt.
Bilde av mynter og sedler. Norsk valuta.
Post- og teletilsynet (PT) varsler at Com4, Lycamobile, Network Norway, TDC, Telenor, Tele2, TeliaSonera og Ventelo utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av tale i individuelle offentlige mobilkommunikasjonsnett (marked 7). Tilbyderne vil bli pålagt flere særskilte plikter, herunder maksimalpris på 8,3 øre per minutt fra 1. april 2015 for terminering av tale i tilbydernes respektive mobilnett. Gjeldende maksimalpris er 16 øre.
Bilde av PTs nettsted, adresselinjen.
Post- og teletilsynet (PT) har fattet vedtak i bredbåndsmarkedene. Telenor har fremdeles sterk markedsstilling, og PT pålegger derfor selskapet å gi konkurrenter tilgang til sitt fibernett. Tilgangen blir ikke underlagt direkte prisregulering.
Nettkabel
Post- og teletilsynet (PT) har sendt utkast til vedtak i bredbåndsmarkedene til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for konsultasjon. PT mener Telenor fremdeles har sterk markedsstilling i bredbåndsmarkedene og vil pålegge selskapet særskilte forpliktelser. Telenor må gi konkurrenter tilgang til sitt fiberaksessnett, men slik tilgang blir ikke underlagt direkte prisregulering.