Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet (PT) registrer med glede at nettnøytralitet er tema i samfunnsdebatten igjen, men vi ser at det er behov for å svare på en del spørsmål som reises på ny. I denne artikkelen redegjør vi for PTs syn som ikke alltid fremstilles i debatten slik det faktisk er. PTs syn er allerede beskrevet i vår tidligere kommunikasjon om nettnøytralitet, men vi gjentar gjerne noen hovedpunkter som synes som de ikke er oppfattet ennå.
Bilde av direktør Torstein Olsen.
Post- og teletilsynet (PT) har som regulatorisk målsetning å opprettholde nettnøytralitet i Norge. Verdien av Internett, blant annet som plattform for økonomisk, sosial, kulturell og demokratisk utvikling, er viktig å ivareta. PT mener en pan-europeisk nettnøytralitetsregulering vil sikre disse verdiene bedre enn et fragmentert marked hvor ulike land har ulik regulering av det åpne Internett.
Frode Sørensen 2
Internett har på en helt unik måte bidratt til innovasjon og økonomisk vekst, og gir uovertrufne muligheter for kommunikasjon mellom mennesker. Derfor er myndighetene opptatt av å arbeide for å bevare et åpent Internett. I denne artikkelen belyser PT forholdet mellom nettnøytralitet og trafikkavvikling, og nettnøytralitet og takseringsmodeller.
Frode Sørensen 2
Nettnøytralitet er i disse dager et «hot» tema innen regulering av elektronisk kommunikasjon. I mange land er det intens debatt, både innen bransjen og blant politikerne, mens andre land allerede har innført regulering av nettnøytralitet. Den regulatoriske modellen varierer imidlertid sterkt, skriver Frode Sørensen i denne artikkelen.
Frode Sørensen
Post- og teletilsynet applauderer resultatet av behandlingen av prinsippene for nettnøytralitet i Europaparlamentet 3. april, som gjenspeilte stor entusiasme for et åpent Internett. I denne artikkelen kommenterer seniorrådgiver Frode Sørensen særlig begrepet «spesialiserte tjenester» som har vært hovedtema i den mest intense diskusjonen som ledet frem til Parlamentets beslutning. (Artikkelen er på engelsk)
Frode Sørensen 2
Spørsmålet er brennaktuelt, både i Norge og i utlandet. Mest kjent er naturlig nok den amerikanske debatten, og den kobles ofte sammen med nettnøytralitet. Men Netflix er en varm potet også her i landet. Det kan igjen være nyttig med en opprydning i begrepene.
Frode Sørensen 2
I 2013 er nettnøytralitetsdebatten brakt opp på et høyere nivå. Det har ikke gått upåaktet hen at EU-kommisjonen har foreslått en ny forordning om Ett Europeisk Ekommarket. Den politiske prosessen går for fullt for å håndtere forslaget frem mot sin endelige skjebne. Lovfesting av nettnøytraliteten er ett mulig delresultat, skriver PTs seniorrådgiver og nettnøytralitetsekspert i denne kronikken.
Frode Sørensen 2
Europarådet arrangerte Multi-stakeholder dialogue on net neutrality 29.-30. mai i Strasbourg. Konferansen var en oppfølging av rådets «Declaration of the Committee of Minsters on net neutrality», og presenterte ulike nasjonale initiativ og lovgivning. Seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og teletilsynet la frem Norges tilnærming og praksis, som er møtt med stor interesse i Europa.
Frode Sørensen
En gjenganger i media og på konferanser i disse «alle er på nettet hele tiden»-tider, er hvordan trafikkveksten på Internett bør håndteres. Hvilke betalingsmodeller som bør gjelde, er en like selvfølgelig del av debatten. Nettnøytraliteten blir ofte trukket frem som en viktig side i slike diskusjoner. Så hva sier egentlig «den norske modellen» for nettnøytralitet om disse spørsmålene?