Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Kurve
Fredag 8. desember besluttet regjeringen at alle de ledige ressursene i 700 MHz-båndet skal gjøres tilgjengelig for kommersielle aktører. Dette er i tråd med Nasjonal kommunikasjonsmyndighets (Nkoms) anbefaling til Samferdselsdepartementet, og med den felles anbefalingen fra DSB og Nkom om at neste generasjon nødnett kan realiseres i mobilnettene. Nkom fortsetter nå arbeidet med å forberede tildelingen av 2 x 30 MHz i 700 MHz-båndet.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknader om spektrumstillatelser for bruk av frekvensressurser i 800 MHz- og 900 MHz-båndet på Svalbard. Nkom lyser også ut frekvensressurser (ca. 2 x 20 MHz) i 900 MHz-båndet for bruk offshore, som er ledige fra 1. januar 2018. Søknadsfristen er 22. november 2017 kl. 12.00.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) skal tildele frekvensressurser i frekvensbåndet 2300 - 2400 MHz hvor eksisterende tillatelser utløper 31. desember 2019. I den forbindelse ønsker Nkom innspill til anvendelse av båndet. Høringsfristen er 19. november 2017.
Bildet av Tryvannstårnet.
Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom) førebur tildeling av frekvensressursar i fleire frekvensband som vanlegvis blir nytta til faste tenester som radiolinjer. Etterspurnaden frå bransjen overstig mengda tilgjengelege ressursar og frekvensane skal difor tildelast ved auksjon.
Kurve
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) inviterer til presentasjonar og diskusjonar om frekvensar til neste generasjon mobile nettverk (5G), naud- og beredskapskommunikasjon i kommersielle nett og tingas internett (IoT). Meld deg på i dag!
Nkom-bygget 2016
På oppdrag fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har Nexia Management Consulting AS (Nexia) og Menon Economics (Menon) foretatt en samfunnsøkonomisk analyse av bruken av 700 MHz-båndet. Analysen er et viktig bidrag i Nkoms arbeid med tildelingen av frekvensbåndet. Analysen legges frem til offentlig høring, og fristen for innspill er 19. april 2017.