Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Dekningskart - illustrasjon
Nkom publiserer oppdaterte dekningskart for internettilknytning i Norge. Dette gjør det mulig for kommuner, fylker og leverandører å se hvor det er behov for å bygge nye nett og forbedre eksisterende.
Elisabeth Aarsæther og Nikolai Astrup
Nkom har utredet hvordan samfunnet raskt kan få etablert midlertidig mobildekning etter store ulykker der nettene blir utilgjengelige. Rapporten kommer som følge av et oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) etter skredet i Jølster i juli i år.
Bildet av Tryvannstårnet.
Ice, Telia og Telenor skaffet seg viktige frekvensressurser i Nkoms auksjon av 700 MHz-båndet i juni i år. Fra 1. november kan frekvensene tas i bruk i Norge. Dette er et viktig skritt for å legge til rette for bedre konkurranse i mobilmarkedet, god mobildekning langs viktige vei- og togstrekninger, og tidlig innføring av 5G i Norge.
Radio
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har mottatt søknad om spektrumstillatelse for Lokal-DAB i lokalregion nummer 2. Området omfatter kommunene Oslo, Asker og Bærum. Søknadsfristen er 22. november 2019.
Nkom-visittkort
Borgarting lagmannsrett har gitt staten medhold i at Telenor må tilbakebetale om lag 16 millioner kroner til konkurrenten TDC. Bakgrunnen er at retten, i likhet med Nkom og departementet, fant at Telenor hadde diskriminert TDC ved å ta en for høy pris for grossisttilgangen til Telenors mobilnett.
statistikk
Det norske markedet for elektronisk kommunikasjon er fortsatt preget av høy omsetning, både for mobiltelefoni og bredbånd. Forholdet mellom de store og de mindre aktørene viser noe endring i de mindres favør. Bredbåndsmarkedet domineres nå av fiber, både for privat- og bedriftskundene. Dette viser Nkoms markedsoversikt for første halvår 2019.