Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet endelig vedtak i tilsynssaken mot Broadnet AS (Broadnet), og har ilagt selskapet 11 millioner kroner i overtredelsesgebyr.
Skalert versjon av Norges Lover
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har sendt vedtak om retting og varsel om overtredelsesgebyr til Broadnet, etter flere alvorlige brudd på ekomloven. Vedtaket kommer etter tilsynet i «Nødnettsaken», der Nkom i september varslet at selskapet må rette en rekke avvik.
Bilde av et tastatur med fokus på @-tegnet.
En undersøkelse blant bedrifter på Sørlandet viser at bevissthetsnivået om data- og informasjonssikkerheten har økt siden i fjor.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har gjennomført tilsyn med Broadnet, i kjølvannet av det som i media har vært omtalt som «Nødnettsaken». Hensikten med tilsynet har vært å ettergå om det foreligger brudd på ekomlovens eller sikkerhetslovens bestemmelser. Nkom varsler at det er funnet flere avvik, og at Broadnet vil få pålegg om å rette disse.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) inviterer til Nasjonal sikkerhetsdag tirsdag 10. oktober. Tema spenner fra utkontraktering av IT-tjenester via det norske valget til sikkerhetstilstanden i norske nett.
EkomROS
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har overlevert ei ROS-analyse av viktige elementer i norske ekomnett og -tenester til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Nkom vurderer at det er høgst risiko knytt til utilsikta logiske feil i nett, og til tilsikta handlingar der etterretning, utpressing og sosial manipulasjon nyttast som verktøy.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og søstermyndighetene i de fire andre nordiske landene har utarbeidet felles anbefalinger om tiltak mot sårbarheter i elektroniske kommunikasjonsnett. Hensikten er å tette sikkerhetshull som har vært fremme i diskusjonen om sikkerhet i mobilnettene.
Nettverkskabel
I dag, mandag 30. november, leverer Lysneutvalget sine anbefalinger til justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Det regjeringsoppnevnte utvalget er bedt om å kartlegge samfunnets digitale sårbarheter, og skal foreslå konkrete tiltak for å styrke beredskapen og redusere sårbarheten. Følg utvalgets presentasjon direkte på nett kl. 9.30.