Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter
Antall treff per side: 10 | 25 | 50 | 100
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) varsler at Telenor fortsatt vil bli pålagt å slippe til konkurrenter i sitt mobilnett. Reguleringen, som forventes å gjelde fra høsten 2019, legger til rette for å bygge konkurrerende mobilnett og samtidig skape konkurranse på den etablerte infrastrukturen. Nkom foreslår ikke å regulere Telia.
Nettverkskabel
Nkom varsler at Altibox, Broadnet, eRate, ICE, NextGenTel, Orange, Puzzel, Telenor, Telia og Verizon utpekes som tilbydere med sterk markedsstilling i markedene for terminering av offentlig telefontjeneste i fastnett. Tilbyderne vil bli pålagt flere plikter, herunder pristak per minutt på 0,5 øre fra 1. juli 2019. Gjeldende pristak er 0,6 øre.
Nkom-bygget 2016
Kommisjonen startet i april 2018 et prosjekt for å utarbeider en felles europeisk kostnadsmodel for mobiltjenester innenfor EØS. Resultatene fra modellen vil bli benyttet for å fastsette grossistpriser for internasjonal gjesting og et felles europeisk pristak for mobilterminering.
Nkom-bygget 2016
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fattet 1. juli 2016 vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Telenor klagde på vedtaket. Samferdselsdepartementet har nå konkludert i klagesaken og opprettholder i all hovedsak Nkoms reguleringsvedtak.
Nkom-bygget 2016
Nkom vedtar nye pristak for terminering av tale som legger opp til årvisse reduksjoner. I dag er prisen maks 6,5 øre per minutt, og fra 1. januar 2020 skal prisen være maks 3,2 øre per minutt. Vedtak gjelder selskapene Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia.
Nkom-visittkort
Nkom har sendt utkast til vedtak vedrørende terminering av tale i mobilnett til ESA. Nkom legger opp til at prisene for terminering i mobilnett skal reduseres gradvis. I dag er prisen maks 6,5 øre per minutt, og fra 1. januar 2020 skal prisen være maks 3,2 øre per minutt. Utkastet til vedtak gjelder selskapene Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har fattet vedtak om å videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet. Reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.
Prate på strand
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil videreføre reguleringen av Telenor i mobilmarkedet og ber ESA ta stilling til forslaget. Den foreslåtte reguleringen legger til rette for videre utbygging av konkurrerende mobilnett og konkurranse på den etablerte infrastrukturen.
Nkom-visittkort
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har startet arbeidet med nye analyser i bredbåndsmarkedene. Dette gjelder markedene for full og delt tilgang til faste aksessnett (marked 4), bredbåndsaksess (marked 5) og overføringskapasitet opp til og med 8 Mbit/s (marked 6). Nkom ber aktørene gi innspill til endrede definisjoner for de aktuelle grossistmarkedene.