Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Vedtak om overtredelsesgebyr mot Telenor
Sist oppdatert

Vedtak om overtredelsesgebyr mot Telenor

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) konkluderte før sommeren med at Telenor hadde brutt forbudet mot bruk av porteringsinformasjon i egen markedsføring, også kjent som «winback-forbudet». Telenor endret sin ulovlige praksis innen fristen. Nkom varslet også overtredelsesgebyr mot selskapet, og har nå konkludert med å ilegge Telenor 7 millioner kroner i overtredelsesgebyr.

Nkom legger i vedtaket til grunn at Telenor og merkevaren Talkmore har brutt markedsføringsforbudet gjennom å sende SMS-er til kunder som hadde meldt overgang til andre selskaper. SMS-ene inneholdt lenke til ferdigutfylt e-post som kunne sendes for å avbryte flyttingen. Telenor sendte også, informasjon om fordeler ved Telenors/Talkmores tjenester, og/eller informasjon som kunne gi inntrykk av at det kunne være byrdefullt å bli kunde i et annet selskap.

Nkom reagerer også mot at kunder som ville melde overgang til en av Telenors konkurrenter, er blitt kontaktet per telefon. Manuset som er brukt av Telenors representanter i disse samtalene, bryter også med markedsføringsforbudet.

- Vi har notert oss at Telenor har stanset sin ulovlige praksis. Det er bra, for kundene har selvsagt full rett til å flytte sitt kundeforhold uten å bli forstyrret av ulovlig markedsføring. Denne saken er alvorlig, ikke minst for konkurransen i mobilmarkedet, noe vårt varsel og nå endelige konklusjon om overtredelsesgebyr gir uttrykk for, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Nkom.

- Nkom legger til grunn at Telenor på ingen måte kan sies å være i unnskyldelig villfarelse om innholdet i reguleringen, slik selskapet har hevdet. Det er derfor grunn til å reagere strengt når den klart største aktøren i markedet begår overtramp slik vi har sett i denne saken, sier Aarsæther.