Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett
Sist oppdatert

Vedtak i markedene for terminering av tale i mobilnett

Nkom vedtar nye pristak for terminering av tale som legger opp til årvisse reduksjoner. I dag er prisen maks 6,5 øre per minutt, og fra 1. januar 2020 skal prisen være maks 3,2 øre per minutt. Vedtak gjelder selskapene Com4, Get, ICE, Lycamobile, Phonero, TDC, Telenor og Telia.

Hva er terminering og hvorfor er regulering nødvendig?

Med terminering av tale i mobilnett menes den tjenesten en mobiltilbyder utfører ved å motta en samtale fra kunder i et annet telekommunikasjonsnett og bringe den til kunder i sitt eget nett. Alle tilbydere av terminering har monopol på terminering i eget mobilnett. Regulering av termineringsmarkedene er derfor nødvendig for å hindre overprising og sikre at sluttbrukerne ikke betaler for høye priser for samtaler til mobilnett.

Vedtatte plikter

Vedtaket er basert på ajourført markedsanalyse og oppdatert LRIC-modell for kostnadsberegninger. Tilbyderne pålegges særskilte forpliktelser, herunder plikt til å imøtekomme rimelige anmodninger om samtrafikk på ikke-diskriminerende betingelser, offentliggjøring av samtrafikkpriser og følgende pristaksregulering:

Gjeldende maksimalpris

Fra 1. mars 2018

Fra 1. januar 2019

Fra 1. januar 2020

6,5 øre

5,4 øre

4,3 øre

3,2 øre

Nkom har gjennomført både nasjonal høring av varsel om vedtak og notifikasjonsprosess hos Eftas overvåkingsorgan (ESA).

Vedtak med vedlegg er tilgjengelig her.