Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Oversikt over frekvenstillatelser for lokalradio DAB/DAB+
Sist oppdatert

Oversikt over frekvenstillatelser for lokalradio DAB/DAB+

Lokalradioblokka er lyst ut og tildelt med varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031. Tildelingen ble gjort i to runder med auksjon 15. mars 2016 og en tildeling med søknadsfrist 10. mai 2016 der det ikke var overskuddsetterspørsel (flere søkere i samme lokalregion).

Nkom og Medietilsynet ble i brev av 15. september 2015, fra henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet, bedt om å gjennomføre tildeling av anleggskonsesjoner og frekvenstillatelser i Lokalradioblokka.

Nkom og Medietilsynet har tidligere tildelt frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner for prøvedrift i Lokalradioblokka. Disse frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene utløper 31. desember 2016. Frekvenstillatelsene og anleggskonsesjonene som nå skal tildeles vil få varighet fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2031.

Lokalradioblokka består av 37 lokalregioner som til sammen dekker hele fastlands-Norge. Lokalradioblokka består av frekvensblokker i frekvensområdet 174-240 hvor frekvensblokkene er avsatt til lokal digital lydkringkasting.

Auksjon 15. mars 2016

Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i Lokalradioblokka ble lyst ut i februar 2016 og alle interesserte fikk anledning til å registrere seg til auksjon. Det var overskuddsetterspørsel i to lokalregioner og 15. mars 2016 ble det holdt auksjon i lokalregion 3 (Akershus) og lokalregion 17 (Haugaland). Auksjonen ble gjennomført som en åpen, stigende auksjon over Internett. Resultatet av auksjonen ble slik:

  • Twentyfirst Venture AS vant lokalregion 3 (Akershus) med et bud på NOK 1 000
  • FK Haugesund AS vant lokalregion 17 (Haugaland) med et bud på NOK 100 000

I tillegg til disse to lokalregionene med auksjon ble det i april 2016 også utstedt frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i 18 lokalregioner hvor det bare var én kvalifisert søker.

Andre tildelingsrunde 10. mai 2016

Etter den første tildelingsrunden i Lokalradioblokka var fortsatt 17 av de 37 lokalregionene ledige. Frekvenstillatelser og anleggskonsesjoner i disse lokalregionene ble lyst ut på nytt 8. april 2016 med frist til 10. mai 2016 for å søke Medietilsynet om anleggskonsesjon og Nkom om frekvenstillatelse. Det kom inn søknader i 7 av de ledige områdene innen fristen. Det var kun en søker i hvert område og ingen overskuddsetterspørsel. I tillegg kom det inn en søknad etter fristen som vil bli tildelt samtidig.

Tildeling av ledige lokalregioner etter 10. mai 2016

Etter den andre tildelingsrunden var fortsatt 9 av de 37 lokalregionene i Lokalradioblokka ledige. De blir tildelt fortløpende etter søknad etter «først til mølla» prinsippet fram til og med 31. desember 2016. Fra 1. januar 2017 vil tildeling bli gjort etter vanlig prosedyre med publisering.

13. juni 2016 ble lokalregion 2, Oslo, tildelt Bauer Media AS. Det er nå 8 ledige lokalregioner.

Tildelingsmåte for søknader i perioden fra 10. mai 2016 til og med 31. desember 2016

Søknader på ledige lokalregioner som kommer inn til Medietilsynet og Nkom etter 10. mai 2016 kl. 12:00 vil bli tildelt fortløpende. Søknader som har kommet inn samme dag, regnes som innkommet likt. Dersom søknad om frekvenstillatelse og søknad om anleggskonsesjon til samme lokalregion kommer inn til tilsynene på ulike dager, legges datoen for mottak av den første søknaden til grunn. Dersom det er innkommet to eller flere søknader til samme lokalregion på samme dag, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.

Ordningen vil gjelde fram til og med 31. desember 2016.

Tildelingsmåte fra 1. januar 2017

Søknader som kommer inn til Nkom og Medietilsynet fra 1. januar 2017 vil bli kunngjort på begge myndigheters hjemmesider. Det vil bli satt en frist, normalt tre uker, for andre interessenter til å søke. Dersom det etter en slik kunngjøring kun er innkommet én søknad til en lokalregion, vil frekvenstillatelse og anleggskonsesjon bli tildelt denne søkeren. Dersom det er innkommet flere søknader, vil tildelingen avgjøres ved auksjon. Auksjonen vil bli avholdt som en «lukket førstepris»-auksjon der søkerne leverer ett bud hver, og der det høyeste budet vinner.

Innehavere av frekvenstillatelser er pålagt å betale en årlig avgift, jf. ekomloven §12-1 og forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit. Mer informasjon finnes på https://www.nkom.no/teknisk/frekvens/gebyr-og-regelverk/frekvensgebyr