Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter USA løsner forvaltningsgrepet om internett
Sist oppdatert

USA løsner forvaltningsgrepet om internett

1. oktober 2016 trådte amerikanske myndigheter ut av rollen som overordnet myndighet over organisasjonen The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN). Med dette har USA overlatt den fremtidige utviklingen av sentrale internettressurser til det såkalte «Multistakeholder Community». Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er representert i den nye styringsmodellen som er etablert for å sikre en fortsatt stabil og sikker drift av rotsonen på internett.

Selve prosessen, som har vært ledet av United States Department of Commerce (DoC) ved National Telecommunications and Information Administration (NTIA), har fått navnet IANA stewardship transition, og er nøye forberedt. I fremtiden er det hele internettsamfunnet - både private, akademia og myndigheter, som i felleskap skal bli enige om ressurssituasjonen på internett, og ikke bare ICANN som hittil.

ICANN er et ikke-kommersielt selskap lokalisert i California, og ble etablert av amerikanske myndigheter i 1998. Selskapet har siden administrert sentrale deler av infrastrukturen på internett, blant annet kontrollen over rotsonen på internett (IANA-funksjonen), det globale domenenavnsystemet (DNS) og IP-adresse-systemet. Frem til 30. september 2016 har ICANNs administrasjon av rotsonen på internett vært underlagt kontrakt med amerikanske myndigheter ved National Telecommunications and Information Administration (NTIA). Nå har amerikanske myndigheter, i tråd med en lenge varslet plan, latt kontrakten med ICANN løpe ut.

NTIA har helt siden opprettelsen av ICANN hatt en målsetting om å tre ut av den kontrollfunksjonen de har hatt over både ICANN og utviklingen av ressurssituasjonen på internett. Dersom en fristillelse av ICANN skulle kunne gjennomføres, har det vært klare krav til en fremtidig styringsmodell, der særlig en ny styringsmodell for IANA-funksjonen og utviklingen av det globale domenenavnsystemet (DNS) var sentral.

Betingelsene var at en slik ny styringsmodell måtte

  • støtte og forsterke “multistakeholdermodellen» 
  • bevare sikkerheten, stabiliteten og robustheten til DNS
  • imøtekomme behovene og forventningene til de globale kundene og andre som er avhengig av en stabil og sikker IANA - funksjon 
  • ivareta åpenheten på internett

Lang og utfordrende prosess

De siste to årene har det pågått et intenst arbeid i ICANN for å få på plass et forslag til nye styringsmekanismer for et sterkt og stabilt ICANN, uten amerikansk myndighetskontroll. 10. mars 2016 forelå det forslag til ny styringsmodell, og denne ble formelt godkjent av NTIA 9. juni 2016. Det ble da besluttet å la kontrakten mellom NTIA og ICANN utløpe 30. september 2016.

Helt frem til midnatt 30.september norsk tid, var det politiske diskusjoner og uenighet i USA om hva IANA stewardship transition ville bety for USAs posisjon som ledende for utviklingen på internett. Det var mye spenning knyttet til om politiske fraksjoner ville stoppe hele prosessen og kreve forlengelse av kontrakten mellom NTIA og ICANN. Først natt til lørdag 1. oktober, ble det klart at NTIA lot kontrakten løpe ut og med det etablere et nytt ICANN.

Ingen endring for brukerne av internett

IANA stewardship transition medfører ingen endring av det internett vi alle bruker og kjenner. Transaksjonen vil ikke medføre endringer i tjenester, stabilitet eller sikkerhet på internett. Nye styringsmekanismer som er etablert innad i ICANN sikrer balanse mellom private og offentlige interesser, kommersielle og ikke- kommersielle aktører. En mer global styring av ressursene på internett som nå er etablert skal være med å sikre et åpent og velfungerende internett, også i fremtiden.