Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Unødig uro om DAB og frekvenser
Sist oppdatert

Unødig uro om DAB og frekvenser

Aftenposten har i en artikkel 12. juni 2018 med tittelen "Norge og NATO «i krig» om det norske DAB-nettet", omtalt hvordan frekvensbruken for de norske DAB-nettene kan være i konflikt med NATOs bruk av frekvenser. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) finner grunn til å komme med noen viktige presiseringer til denne saken.
  • De norske frekvensressursene forvaltes av Nkom. Vårt oppdrag er å sørge for at denne begrensede naturressursen utnyttes effektivt og til det beste for samfunnet.
  • Norge som nasjon kan suverent bestemme hvordan frekvensene skal benyttes, så lenge frekvensbruken ikke bryter med internasjonale overenskomster vi har sluttet oss til.
  • Alle som skal benytte frekvenser i Norge må ha tillatelse fra myndigheten. Dette gjelder også for militær anvendelse for det norske Forsvaret og våre allierte i NATO.
  • De norske kringkasterne har alle gyldig frekvenstillatelse fra Nkom.
  • Norge opererer ikke i strid med våre forpliktelser i NATO. Frekvensbruken for de norske DAB-nettene er internasjonalt koordinert og avtalt med over 30 andre europeiske land.
  • Nkom gir ikke tillatelse til å bruke frekvenser som forstyrrer norske kringkastingssendinger.

Nkom skal ivareta samfunnets behov for frekvenser og legge til rette for at disse utnyttes effektivt. Dette inkluderer også å ivareta våre forpliktelser gjennom NATO-samarbeidet.

Når allierte NATO-partnere øver på norsk territorium, behandler Nkom et stort antall søknader om frekvensbruk, både i forkant og under øvelsen. Dette er et stort puslespill, og målet er at både de militære skal få øve og at det sivile samfunnet ikke skal bli unødvendig berørt. For eksempel skal alle som bruker mobilen i dagliglivet, fortsatt kunne bruke den selv om militære styrker øver.

I størst mulig grad legger vi til rette for at NATO kan gjennomføre øvelsen Trident Juncture som planlagt, ved bruk av de frekvensene det er behov for. Militær frekvensbruk er tildelt egne dedikerte frekvensbånd, men fungerer også i naboskap med sivile brukere. Dette fungerer godt, og deling av frekvensressursene legger til rette for effektiv bruk.

Ved større øvelser der mange bruker utstyr og nett samtidig, vil det alltid være en viss sannsynlighet for at lokale forstyrrelser kan oppstå. Forstyrrelser kan skje ved feil bruk eller at det er feil på utstyret. Slike forstyrrelser kan påvirke sivile systemer som for eksempel kringkasting og mobilnett. For å minske sannsynligheten for forstyrrelser er Nkom aktivt involvert i planleggingen av høstens store øvelse og har beredskap dersom forstyrrelser likevel oppstår.