Hopp til innhold
Du er her: Forsiden Aktuelt Nyheter Trådløse mikrofoner flyttes ut av 700 MHz-båndet i fremtiden
Sist oppdatert

Trådløse mikrofoner flyttes ut av 700 MHz-båndet i fremtiden

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) viser til regjeringens beslutning om at 700 MHz-båndet skal benyttes til mobile bredbåndstjenester i fremtiden. Dette vil medføre endringer for bruken av trådløse mikrofoner. Nkom anbefaler derfor å kjøpe utstyr som støtter andre frekvensbånd.

Frekvensbåndet 694-790 MHz (700 MHz-båndet) brukes i dag til digital TV-kringkasting og inngår i frekvenstillatelse tildelt Norges Televisjon AS (NTV). Frekvensområdet 510-790 MHz er også et av flere frekvensbånd som kan brukes til trådløse mikrofoner. Trådløse mikrofoner kan tas i bruk i ledige frekvenser i 510-790 MHz når vilkårene i fribruksforskriften § 14 første ledd bokstav b er oppfylt og spesifikasjonene gitt i Nkoms internettjeneste www.finnsenderen.no er fulgt. Bruken av trådløse mikrofoner etter fribruksforskriften innebærer at brukerne ikke har krav på beskyttelse og heller ikke har lov til å forstyrre kringkasting eller annen lovlig frekvensbruk.

Nkom har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å forberede tildelingen av frekvenstillatelser i 700 MHz-båndet til mobile bredbåndstjenester (MBB). Konkret er det frekvensområdene 703-733 MHz og 758-788 MHz som er bestemt tildelt til dette formålet. Når de nye frekvenstillatelsene trer i kraft, vil det ikke lenger være mulig å bruke trådløse mikrofoner som benytter frekvenser i disse frekvensområdene. Nkom anbefaler derfor å kjøpe utstyr som støtter andre frekvensbånd enn 694-790 MHz.

Beskyttelsesbåndene (markert som «Guard Band» i figur 1 under) og sentergapet (frekvensene 733-758 MHz) i 700 MHz-båndet kan tas i bruk til andre tjenester enn MBB. Et av flere mulige alternativer er at disse frekvensressursene tas i bruk til trådløse mikrofoner (PMSE1). Foreløpig er det ikke besluttet hvilke tjenester som skal tillates i disse frekvensområdene, og heller ikke om frekvensene skal brukes til trådløse mikrofoner.

Frekvensplanen for 700 MHz-båndet fremgår av figuren under (klikk på figuren for større versjon):

Harmonisert bruk av 700 MHz-båndet

Figur 1 Harmonisert bruk av 700 MHz-båndet.2

Frekvensene 470-694 MHz er avsatt til digital TV-kringkasting fremover. På nåværende tidspunkt er det ikke klart hvilke konsekvenser dette vil få for bruken av trådløse mikrofoner i ledige frekvenser i frekvensområdet 510-694 MHz. Det at 700 MHz-båndet tas i bruk til andre tjenester, vil imidlertid kunne innebære omlegginger og fortetting av bruken av frekvensene til digital TV-kringkasting.

Trådløse mikrofoner er en viktig tjeneste og Nkom jobber med å finne nye frekvensområder som vil kunne benyttes til trådløse mikrofoner når denne bruken må flyttes ut av 700 MHz-båndet. Nkom vil komme med mer informasjon om dette og interesserte aktører vil bli gitt anledning til å komme med innspill på et senere tidspunkt.

1Program Making and Special Events
2Basert på Europakommisjonens gjennomføringsbeslutning (2016/687/EU) av 28. april 2016 om harmonisering av frekvensbåndet 694-790 MHz for terrestrielle systemer for trådløse elektroniske bredbåndskommunikasjonstjenester og for fleksible nasjonal anvendelse i EU